Gisella Cardia - saugokis!

Dievo Motinos į Gisella Cardia , 18 m. Balandžio 2020 d .:
 
Mieli vaikai, ačiū, kad meldėtės ir klausėtės mano kvietimo širdyje. Mieli vaikai, kovokite už savo laisvę: tuoj pat pavergsi piktieji diktatoriai. Saugokitės vakcinų ir visų įsipareigojimų, nes jie bus ne iš Dievo, o iš šėtono, kuris nori valdyti jūsų gyvenimą ir protą. Mano mylimoji, žemės drebėjimai bus girdėti visame pasaulyje: paliečiau žemę, kad perspėčiau savo vaikus, kad jie galėtų būti pasirengę ateinantiems baisiems laikams. Vaikai, naudokitės nuovokumu, nes tai laikas, kai bus daug melagingų pranašų. Melskitės daug ir nuolat, tikėkite tik Dievu ir toliau skaitykite Šventąjį Raštą. Mieli vaikai, tik tikėjimas gali jus išgelbėti, niekada to nepamirškite. Mano angelai ir arkangelai visada bus šalia jūsų: nebūkite drungni. Aš tave laiminu Šventosios Trejybės vardu: Tėve, Sūnumi ir Šventąja Dvasia, Amen.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Skiepai nuo covid-19, Gisella Cardia, Laiškai, Vakcinos, marai ir Covid-19.