Jakovas – Jūs esate Dievo vaikai

Jakovas, vienas iš Medžugorjės vizionieriai – Kasmetinis apsireiškimas, 25 m. gruodžio 2021 d.:

Per paskutinį kasdienį apsireiškimą Jakovui Colo 12 m. rugsėjo 1998 d., Dievo Motina jam pasakė, kad nuo šiol jis turės vieną kartą per metus, kiekvieną gruodžio 25 d., Kalėdų dieną. Taip buvo ir šiemet. Apsireiškimas prasidėjo 2:25 ir truko 9 minutes. Dievo Motina atėjo su mažuoju Jėzumi ant rankų. Per Jakovą Dievo Motina perdavė tokią žinią:
 
Brangūs vaikai, jūs esate ir esate vadinami „Dievo vaikais“. Jei tik jūsų širdys jaustų tą neišmatuojamą Dievo meilę jums, jūsų širdys garbintų ir dėkotų Jam kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Todėl, vaikeliai, šiandien, šią malonės dieną, atverkite savo širdis ir melskite Viešpaties tikėjimo dovanos; kad jūs tikrai taptumėte verti vardo „Dievo vaikai“, kurie tyra širdimi dėkoja ir gerbia savo Dangišką Tėvą. Aš esu šalia jūsų ir laiminu jus savo motinišku palaiminimu.
 
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Medjugorje, Laiškai.