Jakovas – Tu gyveni ramybėje ir baimėje

Jakovas, vienas iš Medžugorjės vizionieriai – Kasmetinis apsireiškimas, 25 m. gruodžio 2022 d.:

Šiandien, kai Jėzaus gimimo šviesa ypatingu būdu apšviečia visą pasaulį su Jėzumi ant rankų, meldžiu, kad kiekviena širdis taptų Betliejaus tvartele, kurioje gims mano Sūnus, kad jūsų gyvenimas tapti Jo gimimo šviesa. Vaikai, jūs gyvenate ramybėje ir baimėje. Štai kodėl, vaikeliai, šiandien, šią malonės dieną, melskite Jėzaus sustiprinti jūsų tikėjimą ir tapti jūsų gyvenimo valdovu; nes, mano vaikai, tik su Jėzumi savo gyvenime nežiūrėsite į taiką, bet melskitės už taiką ir gyvensite taikoje; ir tu žiūrėsi ne į baimę, o į Jėzų, kuris išvaduoja mus iš visų baimių. Aš esu tavo Motina, kuri nepaliaujamai budi virš tavęs ir laiminu tave savo Motinos palaiminimu.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Medjugorje, Laiškai.