Luz – esu siųstas tave palaiminti ir nešti ramybę tiems, kuriems trūksta ramybės...

Šventojo Mykolo Arkangelo žinia į Luzas de Maria de Bonilla 9 m. vasario 2024 d.

Švenčiausiosios Trejybės numylėtiniai, esu siųstas jus laiminti ir nešti ramybę tiems, kuriems trūksta ramybės, nešti meilę tiems, kurie nori turėti meilės, ir tai aš padarysiu! Tikėjimas yra būtinas (plg. Jn. 14:1; plg. Mt. 17:20) žmonijos pusės, kad sustiprėtų šiais paskutiniais laikais, kai, kaip žmonijos dalis, jūs išgyvensite apokalipsės laikotarpį tų, kurie nori pakeisti mūsų Karalių ir Viešpatį Jėzų Kristų.

Atėjo laikas, kai, kaip mistiniam Kristaus Kūnui (Plg. I Kor. 12:27) [1]Apie mistinį kūną:, jūs kentėsite ir būsite apvalyti, kad paskui, kaip brangiausi akmenys, spindėtumėte mūsų Karaliaus ir Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Karalienės bei Pabaigos laikų Motinos vardu [2]Atsisiųsti knygelę apie pabaigos laikų karalienę ir motiną:. Švenčiausiosios Trejybės ir mūsų Karalienės bei pabaigos laikų Motinos vaikai; tu jau bado laikų pradžioje, todėl ir pašaukiau tave sėti.

Melskitės vaikai, melskitės; Šiaurės Korėja staiga paskleis skausmą žmonijai.

Būdami svyruojančios žmonijos dalimi, būsite išbandyti visais aspektais. Būsite persijoję. Tie, kuriems reikia apsivalyti, turėtų apsivalyti savo noru. Tiek daug iš jūsų skaito ar girdi šį mano kvietimą, nepaisydami jo, jausdami, kad šis kvietimas ne jums, elgdamiesi kaip fariziejai! Kiek daug dėl savo pasididžiavimo mano, kad žino viską, bet galiausiai bus išbandytas dėl meilės (plg. I Kor. 13:13)o ne žinios!

Švenčiausiosios Trejybės mylimieji, saulė patamsės, o šaltis žemėje bus žiaurus žmonijai; kai kurie iš jūsų neištvers. Tą akimirką nušvis sielos tų, kurie buvo meilė, ramybė, viltis ir meilė savo broliams ir seserims. Todėl jūs turite augti meilėje, tikėjime ir meilėje, kad dieviškoji saulė [Jėzus] nušviestų gyvenimus tų, kurie išliko pasirengę būti arčiau Švenčiausiosios Trejybės ir mūsų Karalienės bei Motinos nei pasaulio dalykų. Naktys bus ilgos ir vingiuotos tiems, kurie vaikščiojo vieni be mūsų Karaliaus ir Viešpaties širdyje ir nepaklusdami mūsų Karalienei ir Motinai. Mistiniam Kristaus Kūnui kančia padidės susidūrus su kliūtimis, kurios bus jūsų kelyje dėl naujo dvasingumo, kuriuo negalėsite sekti nesijausdami kalti. Tai yra persekiojimo, Kryžiaus, kritimų, plakimo kelias – kelias į skausmą mistiniam kūnui.

Švenčiausiosios Trejybės ir mūsų Karalienės bei Motinos vaikai, karas jau netoli; karas sukels didžiausius žmonijos kankinimus. Nepaisant to, ne viskas yra skausmas mistiniam Kristaus Kūnui. Jūsų laukia maistas iš dangaus, Šventosios Dvasios dovanų pilnatvė, besąlygiška Mūsų Karalienės ir Motinos meilė. Jūsų laukia pasitenkinimas, kad atlikote savo, kaip Švenčiausiosios Trejybės vaikų, pareigas, kad tikėjote ir išlaikėte tikėjimą.

Melskitės, Švenčiausiosios Trejybės vaikai; melskitės skubiai, melskitės ištvermingai, melskitės širdimi.

Melskitės, mūsų Karalienės ir Motinos vaikai; melskitės, kad tamsoje be šviesos matytumėte savo gėrio ir meilės artimui vaisius.

Melskis; melskitės sezono metu ir ne sezono metu, kad kiekviename iš jūsų būtų dvasinės stiprybės.

Melskitės, Švenčiausiosios Trejybės vaikai; melskitės už Argentiną, kuri smarkiai kentės. Melskis už Čilę, melskis už Japoniją.

Laiminu tave kaip Tėvo sosto gynėją.

Arkangelo Mykolo Šv

Sveika, Marija švariausia, suplanuota be nuodėmės

Sveika, Marija švariausia, suplanuota be nuodėmės

Sveika, Marija švariausia, suplanuota be nuodėmės

 

Luz de María komentaras

Broliai ir seserys, Dievas Tėvas atsiuntė savo Sūnų Jėzų Kristų, kad išpirktų mus iš nuodėmės aukščiausia meile žmonijai ir didžiausiu gailestingumo mums aktu. Šiuo metu, kai žmonija atmeta Švenčiausiąją Trejybę ir Švenčiausiąją mūsų Motiną, mes laukiame, kaip mums buvo paskelbta, žmonijos apvalymo, išskyrus tai, kad žmonija nenori suvokti, koks bus apsivalymas. Jau gyvename apsivalymu ir matome, kas vyksta įvairiose pasaulio šalyse, tačiau į tai nekreipiama dėmesio.

Šventasis Mykolas man paminėjo, kad tai, kas prasidėjo, nesustos; greičiau jis padidės ir netrukus ateis karo šmėkla kartu su badu ir naujomis ligomis. Todėl šventasis Mykolas paprašė manęs pradėti melstis širdimi, atlyginti už asmenines ir visos žmonijos nuodėmes, sakydamas:

Mano Viešpatie ir mano Dieve, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis.

Prašau jūsų atleisti mano ir žmonijos nuodėmes.

Aš nenusipelniau Tavo gailestingumo, bet prašau pažvelgti į mane su savo begaliniu gailestingumu.

ir aš visomis jėgomis stengsiuosi ištverti savo tikėjimą Tavimi.

Amen.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Luzas de Maria de Bonilla, Laiškai.