Luz – prašyk mano dvasios dovanų savyje…

Mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Luzas de Maria de Bonilla gegužės 27 d.:

Mieli vaikai, laiminu jus. Gyvenk brolijoje pagal Mano valią. Turite tęsti savo kelią taikoje su savo broliais ir seserimis, pasiimdami Mano meilę, kad ir kur eitumėte. Kviečiu jus tikrai atgailauti ir išpažinti savo nuodėmes, kad šią ypatingą dieną: Mano Šventosios Dvasios šventę, gautumėte didesnės meilės malonę. [1]Atpažindami save kaip Šventosios Dvasios šventyklas:

Kad nugalėtumėte viską, ką išgyvenate, ir visa, kas ateis, jums reikia meilės vaisiaus – tos meilės, kuri viršija žmogiškąją, tos meilės, kurią Mano Šventoji Dvasia išlieja mano vaikams prieš nelaimių ir kad nenusiviltų. Mano Šventosios Dvasios meilė apsaugos jus nuo nevilties, būdami tvirti ir besilaikantys tikėjimo Manimi. Nuolat prašykite mano Šventosios Dvasios dovanų savyje; tau būtina juos turėti ir būti vertas tokių didelių lobių:

Išminties dovana

Supratimo dovana

Patarimo dovana

Tvirtybės dovana

Žinių dovana

Pamaldumo dovana

Dievo baimės dovana

Jūs turite dirbti ir veikti pagal Mano Valią, būti Mano Įstatymo stebėtojais, gyventi vertą gyvenimą ir gyventi oriai. Iš Mano Šventosios Dvasios dovanų ateina vaisiai, būtini teisingam gyvenimui, visiškai suvokiant, kad be Manęs tu esi niekas. Šitie yra:

Meilė, kuri veda į labdarą, į pilnavertį gyvenimą brolijoje ir į Pirmojo įsakymo įvykdymą.

Džiaugsmas, kaip sielos džiaugsmas pirmiausia patvirtina jums, kad su Manimi nėra baimių.

Ramybė yra rezultatas tiems, kurie atsiduoda Mano Valiai ir saugiai gyvena Mano globoje, nepaisant žemiško gyvenimo. 

Kantrybė priklauso tiems, kurių netrikdo nei gyvenimo negandos, nei pagundos, bet kurie gyvena visiškoje harmonijoje su artimu.

Ilgaamžis. Žinojimas, kaip laukti Mano Apvaizdos, net kai viskas atrodo neįmanoma, suteikia jums dosnumo.

Draugiškumas: malonus ir švelnus žmogus tai turi, išlaiko švelnumą bendraudamas su kitais.

Gerumas visada naudingas artimui. Tuose, kurie turi gerumą, tarnystė savo broliams yra nuolatinė, panaši į Mano panašumą.

Nuolankumas išlaiko jus tolygų; tai tikras pykčio ir pykčio stabdys; ji netoleruoja neteisybės, neleidžia keršyti ar piktintis.

Ištikimybė liudija Mano buvimą žmoguje, kuris yra Man ištikimas iki galo ir gyvena mano meile, tiesa.

Kuklumas: kaip Mano Šventosios Dvasios šventyklos, gyvenkite oriai ir dorai, suteikdami tai šventyklai būtiną orumą, kad nenuliūdintumėte Mano Šventosios Dvasios.

Saikingumas: turėdamas Mano Šventąją Dvasią, žmogus turi aukštą sąmoningumo laipsnį; tokiu būdu žmogus palaiko tvarką savo darbuose ir veiksmuose, netrokšdamas to, ko neturi, būdamas vidinės tvarkos liudytojas ir valdydamas savo apetitą.

Skaistumas: kaip Mano Šventosios Dvasios šventyklos, jūs esate tikrai susilieję su Manimi; dėl to jūs turite patikėti save Man, tuo susilpnindami ne tik kūno sutrikimus, bet ir vidinį sutrikimą, kuris veda jus į netvarką jūsų darbuose ir veiksmuose.

Mylimi vaikai, būkite tikri Mano Dvasios liudytojai – ne iš pusės širdies, bet visiškai. Melskitės, mylimi vaikai, melskitės. Vulkanai [2]Ant ugnikalnių: riaumoja ir privers kentėti Mano vaikus, keisdamas klimatą visoje žemėje. Mylimi vaikai, melskitės, kad Mano vaikuose esanti Mano Šventosios Dvasios pilnatvė neleistų blogiui prasiskverbti į žmoniją. Melskitės, mano vaikai, mano Bažnyčią užklups didelis skausmas...

Melskitės, Mano vaikai, melskitės, kad žmonija manimi pasitikėtų. Mano Šventoji Dvasia viešpatauja kiekviename iš Mano vaikų; kiekvienas žmogus turi priimti Jį ir dirbti bei elgtis teisingai, kad Jis liktų jumyse. Išlikite dvasinis budrumas. Laiminu tave savo meile.

Luz de Maria komentaras

Broliai ir seserys, atsižvelgdami į tokias dideles dovanas ir vaisius, kuriuos mums pabrėžia mūsų Viešpats Jėzus Kristus, turime stengtis jas pasiekti vertai, nepasitenkindami žvelgdami į juos iš tolo ar nemaydami į juos kaip į nepasiekiamą dalyką: mūsų požiūris yra toks. labai svarbu. Išsaugokime savo supratimą apie būtinybę būti pripildytiems Šventosios Dvasios Švenčiausiosios Trejybės vienybėje.

Ateik, Šventoji Dvasia, ateik!
Ir iš tavo dangiškų namų
Skleiskite dievišką šviesos spindulį!

Ateik, vargšų tėve!
Ateik, visos mūsų parduotuvės šaltinis!
Ateik, spindėk mūsų krūtinėje.

Tu, iš guodėjų geriausias;
Tu, sielos laukiamiausias svečias;
Saldus gaivus čia žemiau;

Mūsų darbe ilsėkitės mieliausiai;
Dėkinga vėsa karštyje;
Paguoda tarp vargų.

O palaimintoji dieviškoji šviesa,
Šviesk šiose savo širdyse,
Ir mūsų vidinė esybė prisipildo!

Kur tavęs nėra, mes neturime nieko,
Nieko gero darbuose ar mintyse,
Nieko be ligos dėmės.

Išgydyk mūsų žaizdas, atsinaujins mūsų jėgos;
Ant mūsų sausumo užpilk savo rasą;
Nuplaukite kaltės dėmes:

Sulenkite užsispyrusią širdį ir valią;
Ištirpinkite šaldytą, pašildykite šaltą;
Nurodykite žingsnius, kurie suklysta.

Ant tikinčiųjų, kurie dievina
Ir prisipažink tau, amžinai
Į savo septynkartinę dovaną nusileisk;

Suteikite jiems tikrą atlygį už dorybę;
Duok jiems savo išgelbėjimą, Viešpatie;
Suteik jiems džiaugsmų, kurie nesibaigia. Amen.
Alleluia.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Luzas de Maria de Bonilla, Laiškai.