Manuela – Jūs esate varge

Jėzus, Gailestingumo karalius Manuela Strack 25 m. kovo 2024 d.:

…Jei žmonės neužkietintų savo širdžių ir atvertų juos Amžinojo Tėvo meilei, viešpatautų ramybė. Tėvo įsakymų būtų laikomasi ir abortų nebūtų. Kaip norite išlaikyti taiką, jei aukojate savo vaikus laiko dvasiai (Zeitgeist)? Tie, kurie meldžiasi, bus palaima šiuo suspaudimo metu. Taip aš žiūriu į Savo Bažnyčią, kurią myliu visa širdimi. Aš esu visiškai savo Šventosios Bažnyčios sakramentuose. Aš joje gyvas! Per Mano Šventąją Bažnyčią būsite išgelbėti, jei gyvensite pašvenčiamoje malonėje, todėl labai prašau jūsų eiti atsivertimo keliu, nes tai yra Mano meilės, Mano begalinės meilės, kelias. Pažvelkite į Bažnyčią: ji seka Mane. Suspaudimų metu ji įžengia į kančią ir pakeliui į Golgotą. Pažiūrėkite, kokia didelė sumaištis yra pasaulyje, lygiai taip pat, kaip buvo tarp Mano pačių [Mano žemiškojo gyvenimo] metu. Kas turi jėgų ir drąsos išpažinti mane, išpažinti Šventąjį Raštą? Manieji tuo metu buvo gundomi šėtono; jie prarado drąsą ir tas pats galioja šiandien. Todėl kviečiu juos: Būkite drąsūs, išlikite tvirti ir vienykitės tikru tikėjimu, savo tėvų tikėjimu tikėjimu!...Aš esu Amžinojo Tėvo Vyriausiasis Kunigas, prisiminkite tai! Niekas negali ateiti pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane! Tai yra Mano vyriausiojo kunigo malda. Meldžiausi už Savuosius. Jūs taip pat esate Mano draugai ir esate apsaugoti Mano meilėje. Būkite drąsūs ir nebijokite! Amžinasis Tėvas leidžia daug dalykų, nes jie tarnauja jums apvalymui. Žinokite, kad gyvenate suspaudimų metu. Tačiau šis suspaudimas yra ir Mano pačių džiaugsmo metas, nes aš ateinu pas jus ir suteikiu jums savo malonę... Atsiminkite, brangūs draugai, tie, kurie nedaro gero, taip pat turės atsakyti Amžinajam Tėvui. Dar kartą sakau: velnias [Diabolos] toks stiprus jūsų šalyje, nes gėris nepaisomas! Taigi aš džiaugiuosi, kai darai gera, kai atgailauji, prašai atlygio ir pradedi melstis! Išgirskite Mano Žodį ir leiskite jam prasiskverbti į jūsų širdis. Atsivertimo metas jau čia!

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Manuela Strack, Laiškai.