Marija – kryžkelė

Dievo Motina Marijai, vienai iš Medžugorjės vizionieriai 25 m. kovo 2022 d.:

Mieli vaikai! Klausau tavo šauksmo ir maldų už taiką. Daug metų Šėtonas kovojo už karą. Štai kodėl Dievas atsiuntė mane tarp jūsų, kad vesčiau jus šventumo keliu, nes žmonija yra kryžkelėje. Kviečiu jus grįžti prie Dievo ir prie Dievo įsakymų, kad jums būtų gera žemėje ir kad galėtumėte išeiti iš šios krizės, į kurią patekote, nes neklausote Dievo, kuris jus myli ir trokšta išgelbėti jus ir nuvesti jus į naują gyvenimą. Ačiū, kad atsiliepėte į mano skambutį.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Medjugorje, Laiškai.