Medjugorjė – matau, kad pasiklydai

Dievo Motina, Taikos karalienė Marijai, viena iš Medžugorjės vizionieriai 25 m. balandžio 2022 d.:

Mieli vaikai! Žiūriu į tave ir matau, kad tu pasiklysti. Todėl kviečiu jus visus: grįžkite pas Dievą, grįžkite į maldą – ir Šventoji Dvasia pripildys jus savo meile, kuri džiugina širdį. Jumyse augs viltis, taip pat ir dėl geresnės ateities, ir jūs tapsite džiaugsmingais Dievo gailestingumo liudytojais jumyse ir aplink jus. Ačiū, kad atsiliepėte į mano skambutį.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Medjugorje, Laiškai.