Mirjana - Klausyk Jėzaus

Dievo Motina Mirjanai, vienai iš Medžugorjės vizionieriai . Kasmetinis 18 m. kovo 2023 d. apsireiškimas:

Vizionierė Mirjana Dragicevic-Soldo kasdien apsireiškė nuo 24 m. birželio 1981 d. iki 25 m. gruodžio 1982 d. Per paskutinį kasdieninį apsireiškimą Dievo Motina išdavė jai 10-ąją paslaptį ir pasakė, kad ji pasirodys kartą per metus, kovo 18 d. . Taip buvo per daugelį metų. Apsireiškimas truko nuo 13:33 iki 13:39.

Brangūs vaikai, kviečiu jus per maldą ir gailestingumą dar geriau pažinti mano Sūnų; išmokti klausytis tyra ir atvira širdimi; klausytis, ką mano Sūnus jums sako, kad pamatytumėte dvasiškai – kad jūs, kaip viena Dievo tauta, bendraudami su mano Sūnumi, savo gyvenimu liudytumėte tiesą. Melskitės, mano vaikai, kad kartu su mano Sūnumi atneštumėte tik ramybę, džiaugsmą ir meilę visiems savo broliams ir seserims. Aš esu su tavimi ir laiminu tave motinišku palaiminimu.

­

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Medjugorje, Laiškai.