Mirjana – Pažvelk į mano sūnų

Kasmetinis apsireiškimas Mirjanai, vienai iš Medžugorjės vizionieriai , 18 m. kovo 2022 d

Vizionierė Mirjana Dragicevic-Soldo kasdien apsireiškė nuo 24 m. birželio 1981 d. iki 25 m. gruodžio 1982 d. Per paskutinį kasdieninį apsireiškimą Dievo Motina išdavė jai 10-ąją „paslaptį“ ir pasakė, kad ji pasirodys jai kartą per metus, kovo 18 d. Taip buvo ištisus metus. Šis paskutinis apsireiškimas truko nuo 1:34 iki 1:40:

Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus, kupinus jėgų, tikėjimo ir pasitikėjimo, žvelgti į mano Sūnų. Atverkite Jam savo širdis ir nebijokite, nes mano Sūnus yra pasaulio šviesa, o Jame ramybė ir viltis. Štai kodėl iš naujo, iš naujo kviečiu jus melstis už tuos mano vaikus, kurie nepažino mano Sūnaus meilės. Kad mano Sūnus savo meilės ir vilties šviesa apšviestų ir jų širdis; ir jūs, mano vaikai, kad Jis sustiprintų ir suteiktų jums ramybę ir viltį. Aš esu su jumis. Ačiū.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Medjugorje, Laiškai.