Pedro - Didysis mūšis

Dievo Motinos taikos karalienė Pedro Regis 27 m. spalio 2020 d .:

Mieli vaikai, jūs einate link Didžiojo gėrio ir blogio mūšio ateities. Priešai vis dažniau imsis veiksmų, kad išvengtų tiesos. Šiame Didžiajame mūšyje jūsų gynybos ginklas yra meilė tiesai. Jūsų rankose - Šventasis Rožinis ir Šventasis Raštas; jūsų širdyse meilė tiesai. Neleisk velniui laimėti. Tu esi Viešpaties valdymas. Jis tave myli ir laukia atviromis rankomis. Tvirtai tikėk Dievo galia. Niekas nėra prarastas. Duok man rankas, ir aš tave vesiu išganymo keliu. Pirmyn be baimės. Tai žinia, kurią šiandien jums duodu Švenčiausiosios Trejybės vardu. Ačiū, kad leidai man dar kartą tave čia susirinkti. Aš palaiminu tave vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Būk ramus.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Laiškai, Pedro Regis.