Pedro – Greitai pasukite atgal!

Dievo Motinos taikos karalienė Pedro Regis spalio 29, 2022

Brangūs vaikai, aš esu jūsų Motina ir atėjau iš dangaus pakviesti jūsų atsivertimui. Būk paklusnus mano kvietimui. Ateis sunkūs laikai ir tik maldos galia pasieksite pergalę. Žmonija nusigręžė nuo Dievo ir eina link didžiulės bedugnės. Greitai pasukite atgal! Dievas nori tave išgelbėti. Negyvenk toli nuo Jo malonės. Nuoširdžiai atgailaukite. Atgaila yra pirmas žingsnis, kurį turite žengti siekdami šventumo. Neleisk, kad velnio dūmai trukdytų tau pamatyti tiesą. Aš myliu tave ir kenčiu dėl to, kas tau vyksta. Būkite ištikimi Jėzui. Jame yra jūsų tikrasis išgelbėjimas ir išgelbėjimas. Drąsos! Aš visada būsiu šalia jūsų. Tai yra žinia, kurią jums šiandien duodu Švenčiausiosios Trejybės vardu. Ačiū, kad leidote man dar kartą jus čia susirinkti. Laiminu tave Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Būk ramus.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Laiškai, Pedro Regis.