Pedro – savęs naikinimo bedugnė

Dievo Motinos taikos karalienė Pedro Regis 22 m. rugsėjo 2022 d .:

Brangūs vaikai, kreipkitės į Viešpatį, kuris jus myli ir pažįsta vardu. Nepamirškite: Teisingas teisėjas paragins jus atsakyti už viską, ką darote šiame gyvenime. Maldoje sulenkite kelius. Aš atėjau iš dangaus tau padėti, bet tu negali gyventi įklimpęs į nuodėmę. Žmonija eina link savęs naikinimo bedugnės, kurią žmonės paruošė savo rankomis. Aš kenčiu dėl to, kas tau ateina. Būkite ištikimi Jėzui. Jame yra jūsų tikrasis išsivadavimas ir išganymas. Labai melskitės už Mano Jėzaus Bažnyčią. Teisiesiems ateis sunkūs laikai. Dar pamatysite siaubą Dievo namuose. Tiesos gynėjai gers karčią kančios taurę, bet Viešpats išgelbės savo žmones. Nenusiminkite. Pirmyn tiesoje! Tai yra žinia, kurią jums šiandien duodu Švenčiausiosios Trejybės vardu. Ačiū, kad leidote Man dar kartą jus čia susirinkti. Laiminu tave Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Būk ramus.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Laiškai, Pedro Regis.