Pedro – vyrai nepaisė kūrėjo

Dievo Motinos taikos karalienė Pedro Regis 5 m. gruodžio 2023 d.:

Brangūs vaikai, aš esu jūsų Motina ir myliu jus. Prašau jūsų priklausyti Mano Sūnui Jėzui ir visur stengtis paliudyti savo tikėjimą. Tu brangus Viešpačiui. Neleisk, kad pasaulio dalykai atitrauktų tave nuo išganymo kelio. Būkite maldos vyrai ir moterys, nes tik taip būsite didis Dievo akyse. Jūs gyvenate abejonių ir netikrumo laikais. Pasitikėk Viešpačiu. Jame yra tavo pergalė. Melskis už mano Jėzaus bažnyčią. Tikroji Bažnyčios misija yra paruošti sielas Dangui; tai reiškia skelbti tiesą ir niekada nesusijungti su priešais. Kai nėra tikros labdaros, sielos rizikuoja tapti dvasiškai apakusios. Nepamirškite: visame kame pirmiausia Dievas. Dieve nėra pusės tiesos. Pirmyn be baimės! Melsiu savo Jėzų už tave. Kai jaučiatės silpnas, ieškokite stiprybės mano Jėzaus žodžiuose ir Eucharistijoje. Duok man savo rankas ir aš nuvesiu tave į pergalę. Tai yra žinia, kurią jums šiandien duodu Švenčiausiosios Trejybės vardu. Ačiū, kad leidote man dar kartą jus čia susirinkti. Laiminu tave Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Būk ramus.

…2 m. gruodžio 2023 d.:

Brangūs vaikai, aš esu jūsų Nuliūdusi Motina ir kenčiu dėl to, kas atsitinka jums. Melskis. Ieškok Jėzaus, kuris tave myli ir laukia išskėstomis rankomis. Žmonės nepakluso Kūrėjui ir eina link didžiulės bedugnės. Greitai apsisukite. Mano Viešpats paruošė jums tai, ko žmogaus akys dar nematė. Amžinasis gyvenimas su Dievu bus atlygis teisiesiems. Nesitraukite. Mano Jėzui tavęs reikia. Jūs dar turėsite ilgus sunkių išbandymų metus. Tikėjimo išdavikai paneigs dogmas, o tai, kas šventa, bus išmesta. Drąsos! Net ir išmėginimų metu paliudykite, kad priklausote Jėzui. Jūsų gynybos ginklas yra tiesa. Pirmyn be baimės! Tai yra žinia, kurią jums šiandien duodu Švenčiausiosios Trejybės vardu. Ačiū, kad leidote man dar kartą jus čia susirinkti. Laiminu tave Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Būk ramus.

…30 m. lapkričio 2023 d.:

Brangūs vaikai, neleiskite, kad jūsų viduje užgestų tikėjimo liepsna. Ieškokite stiprybės Mano Jėzaus žodžiuose ir Eucharistijoje. Jūs gyvenate skausmo metu ir tik melsdamiesi bei būdami ištikimi Jėzui galite pakelti kryžiaus svorį. Kaip jau sakiau, Bažnyčia eina link didžiulės laivo katastrofos. Tik tie, kurie lieka ištikimi mano Jėzaus bažnyčiai, bus išgelbėti. Neapleiskite praeities pamokų. Šventa bus niekinama ir visur matysite siaubą dėl blogų piemenų. Mano Sūnui Jėzui ištikimi kunigai bus persekiojami ir išvaromi. Aš kenčiu dėl to, kas tau atsitinka. Paklausyk manęs. Nenoriu tavęs priversti, bet tai, ką sakau, reikia vertinti rimtai. Tai yra žinia, kurią jums šiandien duodu Švenčiausiosios Trejybės vardu. Ačiū, kad leidote man dar kartą jus čia susirinkti. Laiminu tave Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Būk ramus.

…28 m. lapkričio 2023 d.:

Brangūs vaikai, Dievo šlovė bus skirta teisiesiems. Nepamirškite: daug bus pareikalauta iš tų, kuriems daug duota. Tikėjimo išdavikai didelio mūšio nelaimės. Pergalę iškovos drąsūs kareiviai sutanomis, kurie myli ir gina tiesą. Per juos sielas maitins praeities pamokos. Ateis diena, kai daugelis tikinčiųjų apkabins dvasinius lobius ir liudys, kas yra iš Dievo. Priešai bus vieni. Mano Viešpats bus su savo ištikimais žmonėmis. Drąsos! Nėra pergalės be kryžiaus. Nenukrypk nuo kelio, kurį tau parodžiau. Tai yra žinia, kurią jums šiandien duodu Švenčiausiosios Trejybės vardu. Ačiū, kad leidote man dar kartą jus čia susirinkti. Laiminu tave Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Būk ramus.
 
 
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in Laiškai, Pedro Regis.