Valerija – laikas baigiasi

„Marija, Consoler“ Valerija Copponi 8 m. kovo 2023 d.:

Mano mylimi vaikai, atminkite vieną dalyką: „Paklusnumas yra šventas“. Galbūt pastaruoju metu šis posakis dingo iš jūsų prisiminimų, bet noriu tai priminti šiais šiais laikais. Pirmiausia pakluskite Jėzui, tada savo tėvams, tada tų, kurie veda jus į Šventosios Dvasios garbę. Aš tave myliu, bet kiek iš jūsų pripažįsta žodžio „meilė“ galiojimą? Šiais paskutiniais laikais tavo žemėje viskas pasikeitė: tu nebemyli, nebeatleidi, nebegerbi. Viskas jums skolinga; deja, taip nėra – reikia [kažkuo] nusipelnyti prieš jį turint.

Jėzus pirmiausia nusipelnė savo vaikų gerovės, atidavė savo gyvybę už jus visus. Aš patariu jums prisiminti, kad mano Sūnus atidavė savo gyvybę ant kryžiaus už kiekvieną iš jūsų; Jis pasiūlė save be „jeigu“ ir „bet“; Jo begalinė meilė nugalėjo viską. Jis nesirinko, už ką atiduos savo gyvybę: kiekvienas Jo vaikas galėjo pasinaudoti Jo begaline meile.

Mano vaikai, ką dar galime padaryti, kad parodytume, kokia didelė mūsų meilė jums? Ar nesuprantate, kad vos tik paprašysite atleidimo už savo nuodėmes, Tėvas džiaugiasi galėdamas jums atleisti? Tada dar kartą išpažinkite visus savo trūkumus ir vėl jums atsivers dangus.

 

„Nukryžiuotasis Jėzus, tavo Gelbėtojas“ 15 m. kovo 2023 d.:

Tai Jėzus kalba tau ir laimina tave. Mano vaikai, jūs puikiai žinote, kad gyvenate paskutiniais laikais ir aš neslepiu nuo jūsų, kad jie bus patys sunkiausi, su didžiausia kančia. Aš tiek daug kentėjau dėl kiekvieno iš jūsų, dėl jūsų išgelbėjimo, nes noriu, kad galėtumėte pasirinkti, kas jums geriausia ir tinkama. Jūs šį laiką vadinate „kančios, gavėnios laiku“, bet aš jus patikinu, kad liko nedaug iš jūsų, kurie aukoja savo kančias visų savo brolių ir seserų išgelbėjimui.

Mano mylimi vaikai, Mano Dvasia niekada jūsų nepalieka, kitaip šėtonas padarytų jus savo. Būkite labai atsargūs savo kalboje ir tuo labiau savo veiksmuose: velnias naudoja visą savo gudrumą, kad paverstų jus savo pasekėjais.

Aš niekada tavęs nepaliksiu, bet stengsiuosi melstis ir dalyvauti Mano aukoje Šventosiose Mišiose. Priimk Mane į savo širdis, nes tik taip gali išvyti priešininką. Šiais paskutiniais laikais duok man savo laiko, savo aukas savo broliams ir seserims ir savo dideles ir mažas aukas. Aš su jumis, mano brangiausi vaikai; prašyk savo dangiškosios Motinos pagalbos. Melskitės ir pasninkaukite, ypač nuo kalbos nuodėmių, darbų ir neveikimo, ir aš visada būsiu jūsų širdyse. Melskitės ir pasninkaukite, ypač iš įžeidžiančių žodžių.

 

„Marija, tavo advokatė“ 22 m. kovo 2023 d.:

Aš čia su jumis, mano maži vaikai; Aš tave labai myliu ir tikiuosi, kad tu padarysi tą patį dėl Manęs. Matote, kaip laikas bėga, ir jūs turite skaičiuoti dienas, o ne valandas. Tiesa, pasauliui viskas sutrumpėjo: visi skuba, o tu nebeturi laiko maldai ir meditacijai. Mano vaikai, aš nebežinau, ką jums pasakyti; ateis laikas, kai turėsite atsisakyti pasaulio dalykų, todėl aš klausiu jūsų: ar esate pasirengęs pasitikti Dievo teismą? Pasiruoškite, nes laikas tuoj baigsis. [1]t.y. ši era, o ne pasaulio pabaiga.

Per daug mano vaikų leidžia sau pasinerti tik į pasaulio dalykus. Rekomenduoju klausytis, ką aš jums taip ilgai sakau – tegul Šventosios Mišios būna didžiausio artumo su Mano Sūnumi akimirka; paklausk Jo, ir tu būsi tikras, kad Jis duos tau tai, kas geriausia tavo dvasiai.

Šiuo Gavėnios laiku melskitės ir pasninkaukite, ypač blogai kalbėdami apie savo draugus ir artimuosius, iš kurių negaunate to, ko jums labiausiai reikia. Aš su jumis: pasikliaukite manimi, melskitės savo Tėvui; Tegul mano užtarimas jums padeda ir paguodžia jūsų sielas. Nešvaistykite šių paskutinių laikų efemeriškiems dalykams, bet patikėkite save ir savo šeimas Jėzui, kuris jums duos tai, ko jums reikia dvasiškai. Aš visada su tavimi: prašyk manęs ir aš prašysiu Jėzaus tau amžinojo gyvenimo.

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos

1 t.y. ši era, o ne pasaulio pabaiga.
Posted in Laiškai, Valerija Copponi.