Valerija – mano vaikų vis mažiau

„Marija, mūsų Motina“. Valerija Copponi 16 m. lapkričio 2022 d.:

Tegul Jėzaus ramybė visada būna su jumis. Aš, tavo Motina, esu su tavimi: nepaliksiu tavęs nė akimirkai. Mane sekančių vaikų vis mažiau, bet aš, Marija, Bažnyčios Motina, nepaliksiu tavęs nė akimirkai. Jau suprasite, kad velnias plėšia mano silpniausius vaikus, bet jis puikiai žino, kad jam taip pat paskutiniai laikai. Mano vaikai, artėkite prie Jėzaus, jūsų nepakeičiamo Maisto. Be Jo tu pražūsi. Esu šalia tavęs, bet dauguma, ypač jaunimo, nusisuka nuo manęs ir nuo Jėzaus. Jie nežino, kad velnias džiaugiasi ir tampa absoliučiu jų šeimininku. Mano vaikai, jūs puikiai žinote, kad laikai eina į pabaigą; [1]t.y. šios eros pabaiga, o ne pasaulis. Pamatyti Popiežiai ir aušros era tavo žemė nebeduos tau tų vaisių, kuriuos turėjai iki šiol, tau trūks duonos ir visko, ką tu laikai reikalinga [2]Jėzus: „Bus žemės drebėjimai iš vienos vietos į kitą ir bus badas. Tai gimdymo skausmų pradžia.“ (Morkaus 13:8) „Kai jis atplėšė trečiąjį antspaudą, išgirdau trečią gyvą būtybę šaukiant: „Eik į priekį“. Pažiūrėjau, ten buvo juodas arklys, o jo raitelis laikė rankoje svarstykles. Išgirdau, kaip atrodė, balsą tarp keturių gyvų būtybių. Jame buvo parašyta: „Kviečių davinys kainuoja dienos užmokestį, o trys miežių daviniai – už dieną“. (Apr 6:5-6) — tada galbūt kai kurie tavo nepaklusnūs broliai ir seserys atgailaus. Jėzus pasiruošęs atleisti; artinkitės prie Jo, kuris vis tiek suteiks jums savo dieviškąją pagalbą. Meldžiuosi už tave ir palaikau tave; Tegul mano maldos nepatenka Dievo akyse. [3]„Vargšas“, nes nepalaikomas malda iš tikinčiųjų žemėje. Vertėjo pastaba. Padėkite man, mano vaikai; Labai tikiuosi jumis ir maldomis, kuriomis užtariate visus mano vaikus, kurie yra velniškai gundomi. Būk drąsus, nes tavo išgelbėjimas arti; Jėzus tave myli ir vis dar tavimi tikisi. Laiminu jus ir palaikau jus jūsų sunkumuose.
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos

1 t.y. šios eros pabaiga, o ne pasaulis. Pamatyti Popiežiai ir aušros era
2 Jėzus: „Bus žemės drebėjimai iš vienos vietos į kitą ir bus badas. Tai gimdymo skausmų pradžia.“ (Morkaus 13:8) „Kai jis atplėšė trečiąjį antspaudą, išgirdau trečią gyvą būtybę šaukiant: „Eik į priekį“. Pažiūrėjau, ten buvo juodas arklys, o jo raitelis laikė rankoje svarstykles. Išgirdau, kaip atrodė, balsą tarp keturių gyvų būtybių. Jame buvo parašyta: „Kviečių davinys kainuoja dienos užmokestį, o trys miežių daviniai – už dieną“. (Apr 6:5-6)
3 „Vargšas“, nes nepalaikomas malda iš tikinčiųjų žemėje. Vertėjo pastaba.
Posted in Medjugorje, Valerija Copponi.