Eduardo – Moja miłość jest ogromna

Jezus do Eduardo Ferreiry, 29 października 2023 r.:

Ukochany [liczba pojedyncza], w tej chwili patrzę na Moje dzieci, które Mnie nie kochają, które nie chcą ze Mną być, które nie słyszą Mojego głosu. Rośnie liczba dzieci, które zasmucają Moje Serce niezmiernie. Ilu jest takich, którzy wyruszają na Moją drogę, a potem odwracają się i już Mnie nie chcą.
 
Ukochany [liczba mnoga], ostrzegam Cię: Moja miłość jest niezmierzona, Moje miłosierdzie jest nieskończone, ale jestem sprawiedliwy i wierny i nie jestem ślepy. Widzę wszystko. Bądź wierny i sprawiedliwy wobec wszystkich. Usłyszcie Mój Głos, posłuchajcie go. Nie bądź głuchy. Otrzymacie przebaczenie, jeśli będziecie szukać pokory i ukorzyć się przed waszym Zbawicielem. Przebaczę ci przez zasługi Moich bolesnych ran i przez Moje miłosierdzie. Jestem Jezus z Nazaretu.
 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Eduardo Ferreiry, Wiadomości.