Gisella – Módlcie się dużo

Matka Boża do Gisella Cardia 21 czerwca 2022 r .:

Drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i zgięliście kolana. Córko, musisz powiedzieć kapłanom, że ich pomieszanie dotyczy serca i ust; w ten sposób wprowadzają zamieszanie wśród Moich dzieci i nadal nie rozumieją, że przeistoczenie chleba i wina następuje wraz z Konsekracją i zejściem Ducha Świętego, który je przemienia w ciało, krew i boskość. Moje dzieci, módlcie się dużo, bo ziemia jest ogromną pustynią i tam, gdzie będzie woda, spowoduje wiele szkód. Dzieci, moi aniołowie śpiewają swój lament, ponieważ mój Syn Jezus jest rozdarty bólem; módlcie się i kochajcie mojego Jezusa i pamiętajcie, że umarł za was i uwolnił was od grzechu. Biskup Rzymu zostanie zaatakowany przez samych ludzi, którzy go wspierają. Teraz błogosławię wam w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Opublikowany w Gisella Cardia, Wiadomości.