Gisella – Szanuj proroków

Matka Boża do Gisella Cardia 25 czerwca 2022 r .:

Moje dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Umiłowane dzieci, w tych szczególnych czasach, nigdy nie porzucajcie modlitwy i bądźcie świadomi łask, które na was zstępują, zawsze dziękując. Moje dzieci, jesteście wyróżnieni w moich oczach i przed Ojcem naszym. To jest powód objawień na całym świecie, abyście zostali ostrzeżeni o niebezpieczeństwach, jakie ryzykujecie, jeśli opuścicie Boga. Dzieci, dziękujcie i miejcie szacunek dla proroków powołanych do misji: oni prowadzą Kościół, czyli was wszystkich. Kościół składa się nie tylko ze świątyń: czasami sam Jezus burzył mury. Moje dzieci, to też są czasy łaski i zobaczycie, jak wiele łask zstąpi; posłużą do otwarcia oczu tym, którzy nie wierzą, że Niebo jest zjednoczone z ziemią, a Jezus jest blisko każdego z was. Módlcie się za Hiszpanię. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Opublikowany w Gisella Cardia, Wiadomości.