Luz – Przychodzę, aby wezwać was do pokuty – teraz!

Przesłanie naszego Pana Jezusa Chrystusa do Luz de Maria de Bonilla 3 kwietnia 2024:

Umiłowane dzieci, błogosławię całą ludzkość. Przyjmijcie Moją nieskończoną miłość, Moje dzieci. Niektóre z Moich dzieci, po potwierdzeniu objawień danych przez Moją Matkę, przez Mojego ukochanego Świętego Michała Archanioła, przeze Mnie i niektórych Moich świętych, zdecydowały się rozpocząć poprawę swojego życia i wybrać drogę nawrócenia, adorując Mnie, dając Mi chwałę i cześć, na jaką zasługuję. To jest uznanie, na które czekałem z pokornego serca.

Wzywam was, abyście uznali Mnie za swego Pana i Boga (por. Rz 10-9) w obliczu pogardy tak wielu Moich dzieci, które Mnie nie kochają i nie chcą o Mnie wiedzieć, dlatego przychodzę do każdego z was, prosząc o miłość, abyście zostali zbawieni. W obecnych konfliktach króluje bezbożność. Tak wiele ośrodków konfliktu, w których znalazła się ludzkość, wskazuje na rozprzestrzenianie się wielkiego konfliktu trzeciej wojny światowej. Moje ukochane dzieci, wszystko, co dzieje się na całym świecie, jest częścią eskalacji wydarzeń, łącznie ze znakami i sygnałami, na które pozwalam na wysokościach, kiedy przechodzicie ze światła do ciemności.

Wzywam do pokuty i nawrócenia. Pilną sprawą jest, aby Moje dzieci, wszystkie Moje dzieci, nawróciły się i adorowały Mnie jako swego Pana i Króla, nie zapominając o Mojej Świętej Matce, która nieustannie was chroni. Przychodzę wzywać was do pokuty – teraz! Przychodzę, aby was wezwać do modlitwy – teraz! Przychodzę, aby was wezwać, abyście pozostali duchowo uważni – teraz!

Wierzysz, że tylko Stanom Zjednoczonym grozi niebezpieczeństwo ze ścieżki ciemności.* [*Nawiązanie do zaćmienia słońca widocznego w Ameryce Północnej 8 kwietnia. Przyp. tłumacza.] Tak nie jest, drogie dzieci. Jest to ostrzeżenie dla całej ludzkości; jest to wezwanie do uwagi dla całej ludzkości. Zwróć uwagę! Każde miejsce, gdzie przechodzi cień ciemności, ma wielkie znaczenie; będzie się rozprzestrzeniać i powielać na każdym kontynencie. Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli współczujący i miłosierni wobec siebie. To wydarzenie jest jednocześnie sygnałem i znakiem, nie po to, abyście dokonywali interpretacji, Moje dzieci, ale raczej abyście pozostali czujni w oczekiwaniu na wypełnienie się proroctw.

Drogie dzieci, aby okazać Moje miłosierdzie, ofiaruję wam Moje Serce, abyście mogli się do Niego schronić i poprzez pokutę, modlitwę i zadośćuczynienie zapobiec zalaniu niektórych krajów przez wody morskie i zwiększeniu się głodu na ziemi. Małe dzieci, ciemność poprowadzi świat do walki między narodami i do tego, co wyniknie z tej walki. Bądźcie braterscy, żyjcie w Mojej miłości, abyście byli wykonawcami Mojej Woli; bez miłości jesteś niczym. Połóż teraz kres osobistym interesom; zazdrość jest bardzo złym doradcą (Prz. 14:30; 13 Kor. 4:XNUMX). Niech biedni obfitują w miłość, bogaci niech nie pysznią się swymi doczesnymi bogactwami, lecz niech wszyscy modlą się jednym głosem. To jest czas, aby łaska przepełniła się w każdym z Was. Grzesznik powinien nie tylko opłakiwać swoje grzechy, ale także odpokutować i wyznać je, powracając do nowego życia.

Bądźcie świadomi, Moje dzieci, że te ostrzeżenia nie mają na celu wzbudzenia w was strachu, ale abyście się obudzili i pozostawili za sobą to, co grzeszne. Postępuj ostrożnie, bo wróg duszy chce cię wyprowadzić, abyś z chwili na chwilę stał się prześladowcą tych, którzy są twoimi braćmi i siostrami (3 J 11-12). Moje Prawo jest jedno i się nie zmienia!

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; ziemia zatrzęsie się to w jednym miejscu, to w drugim.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; Meksyk będzie mocno wstrząśnięty.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; ludzkość zwróci swój wzrok w stronę kraju Orła.

Módlcie się, Moje dzieci; módlcie się za miasto wielu narodowości. San Francisco będzie wstrząśnięte.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za siebie; każdy potrzebuje modlitwy i nawrócenia.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; musisz przygotować się duchowo, wzrastać i być pokornym.

Módlcie się, dzieci, za Mój Kościół; to jest niezbędne.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; Diabeł wzniesie się na wyżyny, wywołując zdziwienie.

Umiłowane dzieci Mojego Serca, błogosławię całą ludzkość, której nie zostawiam samej. Wysyłam Mojego Anioła Pokoju, który będzie wam towarzyszył Moim słowem dla dobra wszystkich Moich dzieci. Moje Serce pozostaje otwarte i chwalebne. Przyjdź i zamieszkaj w Moim Sercu, bo jestem spragniony dusz. Niepokalane Serce Mojej Matki czeka na was; towarzyszy wam na drodze, będąc Matką i Nauczycielką dusz. Błogosławię was, drogie dzieci, kocham was.

Wasz Jezus

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

 

Komentarz Luz de María

Bracia i siostry, stajemy przed Słowem Bożym, które porusza nasze sumienie, aby rodzaj ludzki zdecydował się na nawrócenie. Pominięto znaki i sygnały, za pomocą których Dom Ojca z miłością ukazuje nam czasy, w których się znajdujemy. Jako ludzkość zmierzamy w stronę wojny nuklearnej, nie zatrzymując się w obliczu tak strasznego i fatalnego wydarzenia wywołanego przez rasę ludzką. Ale Nasz Pan Jezus Chrystus nie pozwoli ludzkości zniszczyć tego, co stworzył Bóg, i przyjdzie, aby położyć kres wojnie swoją sprawiedliwością. Bracia i siostry, bądźmy stworzeniami modlitwy i działania, postępując tak, jak nauczył nas Pan w Przykazaniach. Bez lęku, ale z wiarą i pewnością Bożej i macierzyńskiej opieki, podążajmy dalej ku zbawieniu duszy. Amen.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości.