Luz – Proś o dary Mojego Ducha w sobie…

Nasz Pan Jezus Chrystus do Luz de Maria de Bonilla 27 maja:

Umiłowane dzieci, błogosławię was. Żyjcie w braterstwie zgodnie z Moją Wolą. Musicie kontynuować swoją drogę w pokoju ze swoimi braćmi i siostrami, zabierając Moją miłość, gdziekolwiek pójdziecie. Zapraszam was do prawdziwej pokuty i wyznania swoich grzechów, abyście otrzymali łaskę większej miłości w ten szczególny dzień: Święto Zesłania Mojego Ducha Świętego. [1]Uznając się za świątynie Ducha Świętego:

Abyście przezwyciężyli wszystko, co przeżywacie i co ma nadejść, potrzebujecie owocu miłości – tej miłości, która wykracza poza to, co ludzkie, tej miłości, którą Mój Duch Święty wylewa na Moje dzieci w obliczu nieszczęść i aby nie rozpaczali. Miłość Mojego Świętego Ducha uchroni was od rozpaczy, bądźcie niezłomni i trzymajcie się wiary we Mnie. Nieustannie proście o dary Mojego Ducha Świętego w was; konieczne jest, abyś je posiadał i był godny tak wielkich skarbów:

Dar mądrości

Dar zrozumienia

Dar rady

Dar męstwa

Dar wiedzy

Dar pobożności

Dar bojaźni Bożej

Musicie pracować i działać w Mojej Woli, przestrzegając Mojego Prawa, prowadząc godne życie i żyjąc godnie. Z darów Mojego Ducha Świętego pochodzą owoce niezbędne do prawego życia, mając pełną świadomość, że beze Mnie jesteście niczym. To są:

Miłość, która was prowadzi do miłosierdzia, do pełnego życia we wspólnocie i do wypełnienia pierwszego przykazania.

Radość, jako radość duszy przede wszystkim potwierdza wam, że ze Mną nie ma lęków.

Pokój jest rezultatem tych, którzy poddają się Mojej Woli i żyją bezpiecznie pod Moją opieką, pomimo ziemskiego życia. 

Cierpliwość należy do tych, których nie niepokoją ani przeciwności życia, ani pokusy, ale którzy żyją w całkowitej zgodzie z bliźnim.

Cierpliwy. Umiejętność oczekiwania na Moją Opatrzność, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się niemożliwe, daje ci hojność.

Uprzejmość: osoba miła i łagodna, zachowująca łagodność w kontaktach z innymi.

Życzliwość zawsze przynosi korzyść bliźniemu. W tych, którzy mają dobroć, służba braciom jest stała na Moje podobieństwo.

Łagodność utrzymuje cię w zrównoważonym usposobieniu; jest prawdziwym hamulcem gniewu i gniewu; nie toleruje niesprawiedliwości, nie dopuszcza zemsty ani urazy.

Wierność świadczy o Mojej obecności w osobie, która jest Mi wierna do końca, żyjąc Moją miłością, w prawdzie.

Skromność: jako świątynie Mojego Świętego Ducha, żyjcie godnie i godnie, nadając tej świątyni niezbędną godność, aby nie zasmucać Mojego Ducha Świętego.

Umiarkowanie: mając Mojego Ducha Świętego, człowiek ma wysoki stopień świadomości; osoba zachowuje w ten sposób porządek w swoich dziełach i działaniach, nie pragnąc tego, czego nie posiada, będąc świadkiem wewnętrznego porządku i kontrolując swoje apetyty.

Czystość: jako świątynie Mojego Ducha Świętego jesteście w prawdziwym zespoleniu ze Mną; w tym celu musicie Mi się powierzyć, osłabiając w ten sposób nie tylko zaburzenia ciała, ale także wewnętrzny nieład, który prowadzi do nieładu w waszych uczynkach i działaniach.

Umiłowane dzieci, bądźcie prawdziwymi świadkami Mojego Ducha – nie połowicznie, ale całkowicie. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się. Wulkany [2]O wulkanach: ryknie i sprawi, że Moje dzieci będą cierpieć, zmieniając klimat na całej ziemi. Umiłowane dzieci, módlcie się, aby obecność Mojego Ducha Świętego w pełni w Moich dzieciach sprawiła, że ​​zło nie przeniknęło do ludzkości. Módlcie się, Moje dzieci, wielki ból spadnie na Mój Kościół…

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, aby ludzkość Mi zaufała. Mój Duch Święty króluje w każdym z Moich dzieci; do każdej osoby należy przyjęcie Go oraz praca i właściwe postępowanie, aby On pozostał w was. Pozostań w duchowej czujności. Błogosławię was Moją miłością.

Komentarz Luz de Maria

Bracia i siostry, w świetle tak wielkich darów i owoców, które uwydatnia dla nas Nasz Pan Jezus Chrystus, musimy starać się godnie je osiągnąć, nie zadowalając się patrzeniem na nie z daleka lub postrzeganiem ich jako czegoś nieosiągalnego: naszą postawą jest bardzo ważny. Zachowajmy świadomość potrzeby napełnienia Duchem Świętym w jedności Trójcy Przenajświętszej.

Jedz, Duchu Święty, jedz!
I z twojego niebiańskiego domu
Rzuć promień boskiego światła!

Przyjdź, Ojcze ubogich!
Przyjdź, źródło całego naszego sklepu!
Przyjdź, w naszych piersiach zabłyśnij.

Ty, z pocieszycieli najlepszy;
Ty, najbardziej pożądany gość duszy;
Słodki poczęstunek tutaj poniżej;

W naszej pracy spoczywaj najsłodszy;
Wdzięczny chłód w upale;
Uspokój się wśród nieszczęścia.

O najświętszy Boski Boże,
Świeć w tych waszych sercach,
I nasze najgłębsze wypełnienie!

Gdzie ciebie nie ma, nie mamy nic,
Nic dobrego w uczynku lub myśli,
Nic nie jest wolne od skazy choroby.

Ulecz nasze rany, odnów nasze siły;
Na naszą suchość wylej swoją rosę;
Zmyj plamy winy:

Zgnij uparte serce i wolę;
Roztop zamarznięty, ogrzej chłód;
Poprowadź kroki, które zbłądzą.

Na wiernych, którzy adorują
I spowiadaj się, na zawsze
W twoim siedmiorakim darze zstąp;

Daj im niezawodną nagrodę cnoty;
Daj im swoje zbawienie, Panie;
Daj im radość, która nigdy się nie kończy. Amen.
Alleluja.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości.