Luz – Mój Ukochany, Nie Jesteś Sam; Nie bój się…

Przesłanie naszego Pana Jezusa Chrystusa do Luz de Maria de Bonilla 19 lutego 2024 r .:

Umiłowane dzieci, przyjmijcie Moje błogosławieństwo. Drogie dzieci, kontynuujcie drogę wewnętrznej przemiany, drogę nawrócenia. Powierzcie się Mnie i Mojej Świętej Matce, która was chroni w każdym czasie. Bądźcie stworzeniami dobra, błogosławieństwa dla wszystkich swoich braci i sióstr, promieniując Moją miłością w tym czasie, gdy brak miłości zamieszkuje serca jak pasożyt. Moje dzieci, musicie się przygotować, aby w naglących czasach, które będziecie musieli przeżyć z powodu nieposłuszeństwa ludzkości, mogli uwolnić się od sideł i lęków i stawić czoła wszystkiemu, co wiąże się z wiarą. Bądźcie pomocą dla swoich bliźnich, aby nie popadli w rozpacz i nie działali pochopnie. Niebo będzie wydawało się płonąć, przechodząc od kraju do kraju, a następnie ciemniejąc; nie ruszaj się w tym momencie; pozostańcie tam, gdzie jesteście i ofiarujcie się Mi, uznajcie swoje winy i módlcie się, módlcie się. (por. Mt 26:41; por. Łk 21:36)

Umiłowani, Moje Mistyczne Ciało będzie cierpieć z powodu kochania Mnie w „duchu i prawdzie” (Jan 4:23); będziecie nie tylko cierpieć prześladowania, ale także ból odczuwania pogardy, jakiej doświadczę ze strony Moich dzieci i tych Moich dzieci innych wyznań, które wejdą do Moich kościołów, aby mnie zbezcześcić. Smucę się, Moje dzieci, smucę się z powodu tak wielu zniewag, z powodu tak dużej profanacji tego, co święte!

Drogie dzieci, Mój ukochany Aniele Pokoju [1]O Aniele Pokoju:, Mój ukochany Wysłannik, przychodzi ci z pomocą. To stworzenie z Mojego Domu przyjdzie do was, aby okazać wam prawdziwą miłość. Moją miłość, którą pił i którą karmił się jego duch, aby dać ją ludzkości, która nie poznając go, będzie go nienawidzić, a gdy go rozpozna, nie przyjmie go. Zostanie poddany wielkim próbom, ranny i prześladowany z rozkazu Antychrysta. Mój umiłowany Święty Michał Archanioł będzie go chronił i bronił swoją tarczą. Mój Anioł Pokoju, Mój Wysłannik przyjdzie, aby oddać się każdemu, kto chce go wysłuchać i odkryć na nowo drogę do Mojego Domu.

Wspomniałem już wcześniej o Moim Wysłanniku w bardzo dobrze znanej formie Inwokacji Maryjnej*, lecz do tej pory nie został on odnaleziony ze względu na brak otwartości na objawienia. Pójdą za Nim kobiety wiary i grupa Moich wiernych dzieci, które ujrzą cuda; będą go szanować i kochać. Jego słowo pochodzi z Mojego Domu, jego znakiem rozpoznawczym jest Moja Miłość. [* Hiszpański Advocación = tytuł, forma wezwania, np. „Matka Boża Królowa Pokoju”, „Matka Boża Wszystkich Narodów”, „Dziewica Objawienia”… Przypis tłumacza.]

Drogie dzieci, stańcie się bardziej dojrzali duchowo! Odstępstwo w Moim Kościele jest nieuchronne. Diabeł wie, że nie zostało mu wiele czasu i stara się przedstawiać Moim dzieciom bałwochwalstwo, kłamstwa i kłamstwa, aby je zmylić i w ten sposób zwiększyć swą hojność dusz. Jest to czas przygotowania pośród bólu Wielkiego Postu. Jest to moment duchowej siły poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Nie zapominając, że musisz napełnić swoje ręce dobrymi uczynkami, nie zapomnij wykonywać tych dobrych uczynków, oświeconych Moim Duchem Świętym i wiarą tych, którzy Mnie kochają. Wzywam was, abyście byli duchowo mądrzy i znali Moje Słowo, (por. J 5, 39), bo nie chcę mądrości pogańskiej, ale skupionej na Moim Słowie, które jest i będzie na wieki wieków (por. Mt 24:35).

Módlcie się, Moje dzieci; módlcie się za kraje, które ucierpią z powodu trzęsień ziemi, w tym Argentynę, stan Baja California, Kostarykę, Brazylię, Anglię, Meksyk, Nikaraguę.

Módlcie się, Moje dzieci; módlcie się za swoich braci i siostry, za tych, którzy mimo że są niewinni, idą na wojnę.

Módlcie się, Moje dzieci; módlcie się za tych, którzy upadną na Bałkanach i wywołają konsternację wśród ludzkości.

Módlcie się Moje dzieci; módlcie się za siebie nawzajem.

W czasie Wielkiego Postu zachowajcie czujność duchową. Jedna osoba powinna być ramieniem swojego brata. Niech inna będzie ręka ich brata. Niech kolejny będzie dobroczynnością. Niech inny będzie miłością bliźniego. Niech inne będzie słowem, które daje siłę. Niech inna będzie ręka, która podnosi upadłych. Módlcie się w sezonie i poza nim. Zło nie ustaje, podczas gdy Moje dzieci zatrzymują się nad głupstwami. Przyjmuj próby z miłością i podążaj dalej ścieżką, zanim diabeł cię zatrzyma. Moi umiłowani, nie jesteście sami; nie bójcie się, ale bójcie się czynić zło. Jesteście Moimi umiłowanymi dziećmi i patrzę na was z miłością, z wieczną miłością.

Błogosławię Cię.

Wasz Jezus

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

 

Komentarz Luz de María

Bracia i siostry, w całej historii ludzkości Niebo posyłało wyjątkowych ludzi, aby budzili jego dzieci z duchowego letargu, w którym zawsze żyły z powodu ludzkiej woli. Chociaż człowiek jest nieposłuszny, Niebo przepełnia się miłosierdziem, troszcząc się o to, aby większość ludzkości nawróciła się i uzyskała wieczne zbawienie. Nie inaczej jest w tym czasie, w którym żyjemy. Trójca Przenajświętsza ześle osobę napełnioną Duchem Świętym, aby pomogła temu pokoleniu, zwłaszcza w duchowym rozwoju i zrozumieniu, że bez Boga nie można żyć, abyśmy mogli podziwiać Bożą Wszechmoc.

Wysłannik przybędzie po przedstawieniu światu Antychrysta, aby nie został z nim pomylony. Dlatego przyjdzie w najbardziej brutalnych chwilach, jakich doświadczyła ludzkość; jego misją jest uratowanie jak największej liczby dusz i konfrontacja z Antychrystem w celu zdemaskowania go. Wysłannik, przepełniony macierzyńską miłością Naszej Najświętszej Matki, wraz z zastępami niebieskimi stoczy najzacieklejszą bitwę duchową czasów ostatecznych, dowodzoną przez Naszą Królową i Matkę, która zmiażdży głowę Szatana, a na koniec Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje.

NASZ PAN JEZUS CHRYSTUS

24.02.2013

Dzieci, nie bójcie się, nie bójcie się. Wyślę z wysokości Moje legiony, aby broniły Mojego Kościoła, a wraz z nimi wyślę obrońcę, który będzie walczył ze złem i Antychrystem, którego pokona.

Amen.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla.