Manuela – Jesteś w ucisku

Jezu, Królu Miłosierdzia Manuela Strack 25 marca 2024:

…Gdyby ludzie nie zatwardzili swoich serc i nie otworzyli ich na miłość Ojca Przedwiecznego, zapanowałby pokój. Przykazania Ojca będą przestrzegane i nie będzie żadnych aborcji. Jak chcesz zachować pokój, jeśli poświęcasz swoje dzieci duchowi czasu (Zeitgeist)? Ci, którzy się modlą, będą błogosławieństwem w tym czasie ucisku. Tak patrzę na Mój Kościół, który kocham całym Sercem. Jestem całkowicie obecny w sakramentach Mojego Świętego Kościoła. Żyję w niej! Przez Mój Święty Kościół zostaniecie zbawieni, jeśli będziecie żyć w łasce uświęcającej, dlatego bardzo Was proszę, abyście weszli na drogę nawrócenia, bo jest to droga Mojej miłości, Mojej nieskończonej miłości. Spójrz na Kościół: on podąża za Mną. W czasie ucisku wchodzi w Mękę i jest w drodze na Golgotę. Zobacz, jak wielkie jest zamieszanie na świecie, tak samo jak było wśród Moich w czasie [Mojego ziemskiego życia]. Kto ma siłę i odwagę wyznać Mnie, wyznać Pismo Święte? Moi Moi byli wówczas kuszeni przez szatana; stracili odwagę i to samo dzieje się dzisiaj. Dlatego wołam do nich: Odwagi, trwajcie i jednoczcie się w prawdziwej wierze, w wierze waszych ojców w wierze!…Jestem Najwyższym Kapłanem Ojca Przedwiecznego, pamiętajcie o tym! Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie! To jest Moja Arcykapłana Modlitwa. Modliłem się o to w intencji Moich. Wy także jesteście Moimi przyjaciółmi i jesteście chronieni Moją miłością. Odwagi i nie bój się! Ojciec Przedwieczny pozwala na wiele rzeczy, ponieważ służą one oczyszczeniu. Wiedz, że żyjesz w czasie ucisku. Ale ten ucisk jest także czasem radości dla Moich, ponieważ przychodzę do was i daję wam swoją łaskę… Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, ci, którzy nie czynią dobra, również będą musieli odpowiedzieć przed Ojcem Przedwiecznym. Powtarzam: diabeł [Diabolos] jest tak silny w waszym kraju, ponieważ zaniedbuje się dobro! Jestem więc szczęśliwy, kiedy czynicie dobro, kiedy odprawiacie pokutę, prosicie o zadośćuczynienie i zabieracie się za modlitwę! Słuchajcie Mojego Słowa i pozwólcie mu przeniknąć do waszych serc. Nadszedł czas nawrócenia!

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Manuela Strack, Wiadomości.