Marco – Bądźcie modlitwą, moje dzieci!

Matka Boża do Marco ferrari 23 października 2022 r .:

Moje drogie i umiłowane małe dzieci, raduję się, że znalazłem was tutaj na modlitwie. Moje dzieci, zapraszam was do trzymania w dłoniach pochodni wiary, która oświeci wasze kroki i niesie światło światu. Zbyt wiele moich dzieci odchodzi od Bożej miłości: dlatego wzywam was, abyście nieśli światło wiary do waszych domów, waszych rodzin, społeczeństwa, Kościoła i całego świata. Dzieci, aby nieść światło wiary, musicie być mężczyznami i kobietami modlitwy; Zapraszam do żywej modlitwy, modlitwy uwielbienia i dziękczynienia, modlitwy błagania i zawierzenia. Bądźcie modlitwą, moje dzieci! Błogosławiąc was z mego serca, zachęcam was, abyście byli darem dla innych i pochodniami wiary, miłości i miłosierdzia. Błogosławię was w imię Boga, który jest Ojcem, Boga, który jest Synem, Boga, który jest Duchem Miłości. Amen.
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Marco ferrari, Wiadomości.