Marija – W tym czasie łaski

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja 25 lipca 2023 r .:

Drogie dzieci! W tym czasie łaski, w którym Najwyższy posyła mnie do was, abym was kochał i prowadził na drodze nawrócenia, ofiarujcie swoje modlitwy i ofiary za wszystkich, którzy są daleko i nie poznali miłości Boga. Wy, dzieci, bądźcie świadkami miłości i pokoju dla wszystkich niespokojnych serc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.