Medjugorje - modlitwa i post

Matki Bożej Królowej Pokoju do Mariji, jednej z Wizjonerzy z Medziugorja 25 lutego 2021 r .:

Drogie dzieci! Bóg pozwolił mi być z wami również dzisiaj, aby wzywać was do modlitwy i postu. Żyjcie tym czasem łaski i bądźcie świadkami nadziei, ponieważ powtarzam wam, drogie dzieci, że przez modlitwę i post również można stłumić wojny. Dziatki, wierzcie i przeżyjcie ten czas łaski w wierze i z wiarą; moje Niepokalane Serce nie pozostawia nikogo z was w pokoju, jeśli uciekacie się do Mnie. Wstawiam się za wami przed Najwyższym i modlę się o pokój w waszych sercach i nadzieję na przyszłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.