Mirjana – Słuchaj Jezusa

Matki Bożej do Mirjany, jednej z Wizjonerzy z Medziugorja . Doroczne objawienie 18 marca 2023 r.:

Wizjonerka Mirjana Dragicevic-Soldo miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. Podczas ostatniego codziennego objawienia Matka Boża przekazała jej 10. tajemnicę i powiedziała, że ​​będzie się jej ukazywała raz w roku, 18 marca . Tak było przez lata. Objawienie trwało od 13:33 do 13:39.

Drogie dzieci, wzywam was przez modlitwę i miłosierdzie, abyście jak najlepiej poznali mojego Syna; nauczyć się słuchać z czystym i otwartym sercem; słuchać tego, co mój Syn mówi do was, abyście duchowo ujrzeli — abyście jako jeden lud Boży w komunii z moim Synem mogli swoim życiem dawać świadectwo prawdzie. Módlcie się, moje dzieci, abyście razem z moim Synem mogli przynieść tylko pokój, radość i miłość wszystkim waszym braciom i siostrom. Jestem z wami i błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem.

­

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.