Pedro – Nie trać nadziei

Matka Boża Królowa Pokoju Pedro Regis 17 maja 2022 r .:

Drogie dzieci, Mój Jezus kocha was i zna was po imieniu. Nie trac nadziei! Znam twoje trudności i będę się modlił za ciebie do mojego Jezusa. Zmierzasz ku przyszłości pełnej pogardy dla sacrum. Stworzenie będzie cenione bardziej niż Stwórca, a ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Módlcie się dużo. Kiedy jesteś daleko, stajesz się celem diabła. Należycie do Pana i musicie tylko Go naśladować i Mu służyć. Przyjmij Ewangelię mojego Jezusa i pozostań wierny nauce prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Działanie Diabła doprowadzi wielu poświęconych ludzi do zaprzeczenia wielkim prawdom wiary. Cierpię z powodu tego, co się z tobą dzieje. Bądź uważny. Oto przesłanie, które dziś wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś Mi ponownie zgromadzić się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź w pokoju.
Opublikowany w Wiadomości, Pedro Regis.