Pismo - modlitwa za proroków

 

Przyjdź z pomocą, Boże wszechświata,
    spójrz na nas, pokaż nam światło Twego miłosierdzia,
    i strach przed Tobą wszystkie narody!
W ten sposób będą wiedzieć, jak wiemy,
    że nie ma Boga prócz Ciebie, Panie.

Daj nowe znaki i czyń nowe cuda.

Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba,
    aby odziedziczyli ziemię od dawna,
Okaż miłosierdzie ludziom, których nazywasz Twoim imieniem;
    Izraelu, któremu nadałeś imię pierworodnemu.
Ulituj się nad swoim świętym miastem,
    Jeruzalem, twoje mieszkanie.
Napełnij Syjon swoim majestatem,
    Twoja świątynia z Twoją chwałą.

Złóż świadectwo o swoich dawnych czynach;
    wypełnij proroctwa wypowiadane w Twoim imieniu,
Nagradzaj tych, którzy w tobie pokładali nadzieję,
    i niech się sprawdzą twoi prorocy.
Wysłuchaj modlitwy swoich sług,
    bo zawsze jesteś łaskawy dla swego ludu;
    i prowadź nas drogą sprawiedliwości.
W ten sposób będzie to znane aż po krańce ziemi
    że jesteś wiecznym Bogiem.

Pierwsze czytanie Mszy św., Środa 26 maja 2021 r
(Syr 36: 1, 4-5a, 10-17)

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Wiadomości, Pismo.