Gisella – Ostrzeżenie: Ostatni akt miłosierdzia

Matka Boża do Gisella Cardia 8 grudnia 2021 r .:

Wieczernik modlitewny w Polsce
 
Moje dzieci, dziękuję wam za ugięcie kolan. Dziś jestem tu z wami i zwracam się do tych, którzy się nawrócili i do tych, którzy się nie nawrócili; ci, którzy wierzą w moje objawienia i ci, którzy nie wierzą; wierzących i niewierzących: modlę się, abyście w czasie Ostrzeżenia odpowiedzieli na ostateczny akt miłosierdzia.* Dzieci moje, przygotujcie się, bo niewiele czasu upłynie [do Ostrzeżenia], a chcę, abyście mogli uklęknąć na tego dnia, aby prosić o przebaczenie i uznać Zbawiciela świata. Pamiętajcie, że Jego śmierć służyła waszemu zbawieniu, a On przyjdzie ponownie, aby was zbawić i uwolnić z łańcuchów Złego. Będę z wami do końca modlitwy. Zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
 

7 grudnia 2021 roku:

Wieczernik modlitewny w Polsce
 
Moje dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Moje dzieci, proszę was, abyście nie podążali za fałszywymi światłami świata: nie tak wyjdziecie z ciemności, ale mając największe zaufanie do Boga. On cię ochroni — nie bój się. Przygotujcie swoje schronienia, zwłaszcza w swoich domach. Módlcie się za Kościół, który zostanie zniszczony, a potem odrodzi się.[1]Nasz Pan Jezus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Jednak „Kościół wejdzie do chwały królestwa tylko przez tę ostateczną Paschę, kiedy pójdzie za swoim Panem w Jego śmierci i Zmartwychwstaniu”, Katechizm Kościoła Katolickiego, N. 677. Oznacza to, że Kościół wejdzie do grobu, ale jak zapewnia nas Matka Boża, nastąpi Zmartwychwstanie KościołaSzatan nie zwycięży. Jezus jest blisko ciebie. Uwierzcie słowom Matki: wszystko będzie cudowne i będzie to odrodzenie dla was i dla świata. Módlcie się dużo, nadal bądźcie światłem, aby moi aniołowie mogli was rozpoznać. Przejdę między wami, aby błogosławić każdego z was i sprawić, by pokój zagościł w waszych sercach; nie dajcie się zwariować, ale otwórzcie się na Bożą miłość, a niczego wam nie zabraknie. Teraz błogosławię wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 
Wiadomość dla Polski:
 
Drogie dzieci, trzymajcie się za ręce; nawet wtedy, gdy wszystko staje się dla ciebie niemożliwe, zaufaj Bogu, który cię nie opuści. Użyj przebiegłości węży i ​​czystości gołębi [2]por. Mateusza 10:16. Uwaga tłumacza i niczego ci nie zabraknie.
 
 

 
*Tutaj „ostatni akt miłosierdzia” powinien być traktowany jako odniesienie do miłosierdzia zbiorowego, a nie indywidualnego, biorąc pod uwagę wyjątkowy uniwersalny wymiar Oświecenia Sumienia. Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny:
 
Napisz: zanim przyjdę jako sprawiedliwy Sędzia, najpierw otwieram szeroko drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi Mojego miłosierdzia, musi przejść przez drzwi Mojej sprawiedliwości., -Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Diary of St. Faustyna, n. 1146
 
…opowiadajcie duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo zbliża się straszny dzień, dzień Mojej sprawiedliwości. -Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dzienniczek św. Siostry Faustyny, ks. 965 
 
Napisz to: zanim przyjdę jako sprawiedliwy Sędzia, przyjdę pierwszy jako Król Miłosierdzia. Zanim nadejdzie dzień sprawiedliwości, ludziom zostanie dany znak na niebiosach: zgaśnie wszelkie światło na niebiosach i zapanuje wielka ciemność na całej ziemi. Wtedy znak krzyża będzie widoczny na niebie, az otworów, w których przybito dłonie i stopy Zbawiciela, wyjdą wielkie światła, które rozświetlą ziemię na pewien czas. Będzie to miało miejsce na krótko przed ostatnim dniem, -Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dzienniczek św.Siostry Faustyny, nr 83
 
 

Powiązane artykuły

Co należy rozumieć przez „dzień ostatni”? Czytać: Faustyny ​​i Dzień Pański
 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy

1 Nasz Pan Jezus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Jednak „Kościół wejdzie do chwały królestwa tylko przez tę ostateczną Paschę, kiedy pójdzie za swoim Panem w Jego śmierci i Zmartwychwstaniu”, Katechizm Kościoła Katolickiego, N. 677. Oznacza to, że Kościół wejdzie do grobu, ale jak zapewnia nas Matka Boża, nastąpi Zmartwychwstanie KościołaSzatan nie zwycięży.
2 por. Mateusza 10:16. Uwaga tłumacza
Opublikowany w Wiadomości.