Godność… W ramionach Ojca

Co dzieje się z umysłami ludzi, kiedy ich kultura – to, co Jan Paweł II nazwał kulturą śmierci – informuje ich, że życie ludzkie jest nie tylko czymś do jednorazowego użytku, ale najwyraźniej egzystencjalnym złem dla planety? Co dzieje się z psychiką naszych dzieci i młodych dorosłych, którym wielokrotnie wmawia się, że są przypadkowym produktem ubocznym ewolucji, że ich istnienie powoduje „przeludnienie” Ziemi, a ich „ślad węglowy” rujnuje planetę? Co dzieje się z seniorami lub chorymi, gdy mówi się im, że ich problemy zdrowotne po prostu za dużo kosztują „system”? Co dzieje się z młodzieżą, którą zachęca się do odrzucenia swojej płci biologicznej? Co dzieje się z obrazem siebie, kiedy ich wartość jest definiowana nie przez wrodzoną godność, ale przez produktywność? 

Odpowiedź jest taka, że ​​tracimy godność… a konsekwencje tego są wszędzie wokół nas.

W tej rozmowie o godz Nowość 18 lutego 2024 r. w katedrze św. Pawła w St. Paul w Albercie Mark Mallett mówi nam, jak odzyskać naszą godność… poprzez powrót do Ojca.

Oglądaj

 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Od naszych współautorów, Wiadomości.