Luz – Jako Matka Cię nie opuszczę

Najświętszej Maryi Panny do Luz de Maria de Bonilla 11 marca 2023 r .:

Umiłowane dzieci mojego Serca:
 
Wzywam was do adorowania mojego Boskiego Syna w imieniu całej ludzkości (zob. Flp 2:10-11). Zachęcam was, abyście przeżywali ten Wielki Post w nieustannym wysiłku, aby być lepszymi duchowo. To haniebne, że czekasz na Wielki Post, aby zaplanować, jak spędzić Wielki Tydzień, szukając udogodnień i wyjeżdżając na wakacje na plażę, trwając w pożądaniu i nadmiernym grzechu! To haniebne, że z uporem cały czas jesteście gorsi, oddając się próżności i egoizmowi, który prowadzi was do patrzenia z góry na waszych braci i siostry!
 
Jaka duma zalewa te dzieci tej Matki, nawet przez pory ich skóry, nie przyznając się do błędu, gdy go popełnią, a także te, które nie wiedzą, jak prosić o przebaczenie lub podziwiać cnoty swoich braci i sióstr z całkowitym przezroczystość!
 
Takie czyny i zachowania napełniają Mnie smutkiem, biorąc pod uwagę ciągłe zagrożenie, w jakim znajdują się te dzieci mojego Boskiego Syna i tej Matki. Bądźcie roztropni: konieczne jest, aby przeszłe nawyki pozostały w przeszłości i abyście, jako godne dzieci tej Matki, zostali „wewnętrznie odnowieni wielkodusznym duchem”. (Ps. 50/51:12) Jako ludzkość, ynie widzicie siły, jaką zło nabrało w społeczeństwie… Nie chcecie widzieć zniewag wobec Mojego Boskiego Syna w tym najbardziej delikatnym dla was wszystkich momencie.
 
Moje dzieci, TOkres Wielkiego Postu wzywa was do przyjrzenia się swoim osobistym uczynkom i postępowaniu, nie innym, ale własnym, i do zachowania stanowczej intencji odrzucenia złych, grzesznych nawyków z przeszłości. Na całej planecie poruszone zostaną żywioły natury, przez co ludzkość będzie ograniczona w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, wiatry będą gwałtowne, nie dające żadnych oznak wielkiego cierpienia dla rodzaju ludzkiego.
 
Kochane dzieci tKościół Mojego Boskiego Syna został zredukowany, ponieważ weszło do Niego zamieszanie. Moje dzieci potrzebują rady, przewodnictwa, wrażliwości, wiedzy i refleksji. Dzieci, choroby postępują i wojna może wydawać się zatrzymana na bardzo krótki czas, ale powróci z większą siłą.
 
Robi się sobie żarty z lekarstw, które otrzymaliście z Domu Ojca. Tracąc zdrowie psychiczne, ludzie będą włóczyć się po ulicach w poszukiwaniu pomocy, gdy pojawią się choroby, z którymi nie będą mogli walczyć. (*)
 
Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się: z Watykanu nadejdą nieoczekiwane wieści. Ci, którzy znają moje objawienia, wezwą swoich braci i siostry do refleksji.
 
Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się: należy wykorzystać inteligencję moich dzieci, aby czynić postępy ku dobru, a nie cofać się ku złu.
 
Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się: rozpocznie się upadek gospodarki i Ameryka Łacińska ucierpi z powodu spadku wartości dolara.
 
Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się, księżyc będzie zaćmiony, słońce będzie zaćmione. Patrzcie na znaki, moje dzieci!
 
Jako pokolenie tak bardzo oddaliliście się od mojego Boskiego Syna, że ​​rasa ludzka łatwo pada ofiarą wszystkiego, co pojawia się przed jej spojrzeniem. Umiłowane dzieci, na ziemi zaczyna się niedostatek; gospodarka zostanie wstrząśnięta do głębi, a moje dzieci popadną w rozpacz, a nawet odbiorą sobie życie, gdy poczują, że ich gospodarka zanika.
 
Uwaga, dzieci! Zwróć uwagę na oferty nowych środków ekonomicznych, papier stanie się metalem. Umiłowani Mojego Serca, ludzkość wejdzie w większe konflikty wszelkiego rodzaju. Pośród udręki moja macierzyńska miłość dociera do każdego z was, aby was pocieszyć. Jako Matka zapewniam was, że was nie opuszczę. Pokrzepię cię, pozwalając ci odczuć mój niebiański aromat, jako pocieszenie, abyś był pewien, że ci pomagam.
 
W najtrudniejszej części wielkiego oczyszczenia, mój Boski Syn przyodzieje swoją miłością Swoich wiernych, którzy mu towarzyszą w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Duch Święty, Pocieszyciel człowieka, oświeci was w szczególny sposób w czasie Wielkiego Ucisku. (Jan 14:26)
 
Dzieci, nadal będziecie uparte i głupie, ponieważ nie będziecie ani słyszeć, ani widzieć, ani rozumieć tego, co utraciłyście, odrzucając łaski Pocieszyciela dusz: Ducha Świętego. 
 
Dzieci mojego Boskiego Syna:
 
Kontynuujcie niestrudzenie pośród codziennych prób i zmagań.
Kontynuuj niestrudzenie pośród radości, które nie są na co dzień.
Niestrudzenie dziękujcie Bogu Ojcu za dar życia i czyńcie zadośćuczynienie za tych, którzy położyli kres życiu tak wielu niewinnych męczenników z rąk ciemiężycieli.
 
Pójdźcie dzieci, pójdźmy do mojego Boskiego Syna! Zwiększ swoją wiarę: obyś szedł w kierunku mojego Boskiego Syna.
Używajcie swoich duchowych zmysłów i upodabniajcie się do dzieła i czynów mojego Boskiego Syna. Jako Królowa i Matka czasów ostatecznych wzywam was do modlitwy o nawrócenie jak największej liczby dusz i do braterstwa.
 
Błogosławię Cię.
 
Matka Maria
 
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
 

Komentarz Luza de María

Bracia i siostry,
Miłosierdzie Boże przechodzi z miejsca na miejsce, zostawiając ślad, który każdy człowiek przywłaszcza sobie osobiście. Trzeba żyć, wypełniając dzieła i czyny, do których jesteśmy powołani jako stworzenia Boże. Widzimy, jak nasza Błogosławiona Matka daje nam duchowy obraz zachowania rodzaju ludzkiego w jego codziennym życiu i jak ten sam rodzaj ludzki, który powinien przejść przez życie zasiewając miłość, jest pusty, bez miłości w sercu i zniszczy siebie, posuwając się aż do wojny światowej. Wstrząśnięta natura zaatakuje ludzkość, wyrządzając wielkie szkody przed kulminacją wielkiego oczyszczenia.
 
Tutaj dzielę się z wami kilkoma orędziami, które pozwalają nam zobaczyć, że Bóg nadal przemawia do swoich dzieci z miłości do ludzi:
 
NASZ PAN JEZUS CHRYSTUS
02.24.2016
 
Mój umiłowany narodzie, kiedy obchodzimy Wielki Post, w którym Moje dzieci są w szczególny sposób zaproszone do nawrócenia, zło podwaja swój atak i musicie być przygotowani, aby was nie pokonało w tak szczególnym Wielkim Poście jak ten, który przeżywacie .
 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
11.07.2009
 
Powiedziałem wam już wcześniej o tych dzisiejszych wydarzeniach, które będą się nasilać w miarę upływu dni, tak jak powiedziałem wam o wydarzeniu, które wywoła zdziwienie i wpłynie na Kościół, który tak bardzo kocham!
 
Jest to jeszcze jeden powód, dla którego powinniście się umacniać w wierze, karmić się Eucharystią, kroczyć w jedności i nie chwiać się.
 
NASZ PAN JEZUS CHRYSTUS
02.24.2016
 
Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, Mój Kościół jest oddany tym, którzy Go nie kochają, którzy Go nie szanują, a ja cierpię z tego powodu.
 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
03.13.2016
 
Patrzę z bólem na ziemię, a spustoszenie sprawia, że ​​ta sama ziemia staje się bardziej jałowa, z powodu samej oschłości serc, które twierdzą, że należą do Kościoła, ale gardzą moim Synem, przyjmując Diabła. Wznoszą wielkie rzeźby i czczą je, przyciągając całe zło, które należy wyrzucić i przyspieszając nadejście Antychrysta i wielkie prześladowania wiernego Kościoła.
 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
07.12.2022
 
Tylko ci, którzy pozostaną w moim Synu, zachowają zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o to, co wzięli za osobowego boga: pieniądze. Przylgnąwszy do boga świata, bez wsparcia ekonomicznego poczują się zagubieni.
 
W obliczu załamania gospodarki zwrócą się ku temu, co im się oferuje
ich i wpadną w ręce Antychrysta.
 
„Ci, którzy mają moje przykazania i przestrzegają ich, są tymi, którzy mnie miłują; a ci, którzy mnie miłują, będą umiłowani przez mojego Ojca, a ja będę ich miłował i objawię im siebie”.
(J 14:21).
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla.