Marija – Raduj się w Bogu!

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja 25 września 2022 roku:

Drogie dzieci! Módlcie się, aby Duch Święty was oświecił, abyście byli radosnymi poszukiwaczami Boga i świadkami miłości bez granic. Jestem z wami, dziatki, i na nowo wzywam was wszystkich: nabierzcie odwagi i dawajcie świadectwo dobrych uczynków, które Bóg czyni w was i przez was. Radujcie się w Bogu. Czyń dobrze swojemu bliźniemu, aby było dobrze dla ciebie na ziemi i módl się o pokój, który jest zagrożony, ponieważ szatan chce wojny i niepokoju. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.