Marija – Modernizm chce wejść

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja 25 września 2023 r .:

Drogie dzieci! Wzywam Was do mocnej modlitwy. Modernizm chce wkroczyć w wasze myśli i ukraść wam radość modlitwy i spotkania z Jezusem. Dlatego, moje drogie dzieci, odnówcie modlitwę w swoich rodzinach, aby moje matczyne serce radowało się jak w pierwszych dniach, kiedy was wybrałem, a modlitwa rozbrzmiewała dniem i nocą, a Niebo nie milczało, ale obficie obdarzało. pokój i błogosławieństwo w tym miejscu łaski. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.