Marija – Nosicielki Pokoju

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja 25 kwietnia 2023:

Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i radość zmartwychwstałego Jezusa dla tych wszystkich, którzy są daleko od modlitwy; aby miłość Jezusa poprzez wasze życie przekształciła je do nowego życia w nawróceniu i świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.