Marija – Wiele serc jest zamkniętych

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja 25 grudnia 2022 r .:

Drogie dzieci! Dziś niosę do was mojego Syna Jezusa, abyście byli Jego pokojem i odbiciem jasności i radości Nieba. Módlcie się, małe dzieci, abyście byli otwarci na przyjęcie pokoju, ponieważ wiele serc jest zamkniętych na wezwanie światła, które przemienia serca. Jestem z wami i modlę się, abyście otworzyli się na przyjęcie Króla pokoju, który napełnia wasze serca ciepłem i błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.