Marija - bądź świadkiem swojej wiary wiosną

Matki Bożej z Medjugorje do Mariji, jednej z parafii św Wizjonerzy z Medziugorja 25 kwietnia 2021 roku:

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście byli świadkami swojej wiary w kolory wiosny. * Niech to będzie wiara nadziei i odwagi. Dzieci, niech wasza wiara nie zachwieje się w żadnej sytuacji, nawet w tym czasie próby. Idź odważnie ze zmartwychwstałym Chrystusem do Nieba, co jest twoim celem. Towarzyszę wam na tej drodze świętości i wszystkich składam w moim Niepokalanym Sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 
 
* Od czasu stworzenia świata jego niewidzialna natura,
mianowicie jego wieczna moc i bóstwo,
został wyraźnie dostrzeżony w rzeczach
które zostały wykonane.
(Romans 1: 20)
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.