Medjugorje - czas porodu

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja 25 stycznia 2021 roku:

Drogie dzieci! Wzywam was w tej chwili do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli silniejsi w wierze. To czas przebudzenia i porodu. Jako natura, która się daje, wy, dzieci, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie radosnymi zwiastunami pokoju i miłości, aby wam na ziemi było dobrze. Tęsknić za niebem; aw Niebie nie ma smutku ani nienawiści. Dlatego, drogie dzieci, na nowo zdecydujcie się na nawrócenie i pozwólcie świętości zapanować w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.