Medjugorje - nadchodząca odnowa

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja , 25 maja 2020 r .:

Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie dla was wszystkich. Małe dzieci, w waszych sercach wiecie, co należy zmienić. Powróćcie do Boga i Jego Przykazań, aby Duch Święty mógł zmienić wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w duchu. Małe dzieci, módlcie się za wszystkich, którzy się nie modlą; radujcie się wszyscy, którzy nie widzą wyjścia; bądźcie nosicielami światła w ciemnościach tego spokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i ochrony świętych, abyście także mogli tęsknić za Niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i chronię was wszystkich i błogosławię macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w Era Pokoju, Medjugorje, Wiadomości.