Pismo Święte – Stworzenie odrodzone

Bezlitosnych uderzy rózgą swych ust,
i tchnieniem swoich warg zabije bezbożnego.
Sprawiedliwość będzie pasem wokół jego talii,
a wierność pasem na biodrach.
Wtedy wilk będzie gościem baranka,
a lampart będzie leżeć z koźlęciem;
cielę i młody lew będą pasć się razem,
z małym dzieckiem, które ich poprowadzi.
Krowa i niedźwiedź będą sąsiadami,
razem ich młode będą odpoczywać;
lew będzie jadł siano jak wół.
Dziecko będzie się bawić przy legowisku kobry,
a dziecko położyło rękę na legowisku sumatora.
Nie będzie szkody ani ruiny na całej mojej świętej górze;
bo ziemia będzie napełniona znajomością Pana,
jak woda pokrywa morze. (Dzisiejsze pierwsze czytanie mszy; Izajasz 11)

 

Ojcowie wczesnego Kościoła przekazali jasną wizję i interpretację „tysiąc lat,” według Objawienia św. Jana (20:1-6; por. tutaj). Wierzyli, że Chrystus ustanowi, w jakiś nowy sposób, Swoje Królestwo pośród Swoich świętych – wypełnienie „Ojcze nasz”, kiedy Jego Królestwo nadejdzie i „będzie się działo na ziemi, tak jak w niebie”. [1]Mateusza 10:6; por. Prawdziwe Synostwo

Ojcowie Kościoła mówili także o cielesnych konsekwencjach duchowych błogosławieństw, które miałyby wynikać z tego triumfu, w tym o wpływie Królestwa na tworzenie samo. Nawet teraz, powiedział św. Paweł…

… stworzenie z niecierpliwością oczekuje objawienia dzieci Bożych; albowiem stworzenie zostało poddane daremności nie samo z siebie, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia i stanie się uczestnikiem chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd wzdycha w bólach porodowych… (Rz 8-19)

jakie dzieci? Wydawałoby się, dzieci Woli Bożej, którzy żyją przywróceni w pierwotnym porządku, celu i miejscu, dla których zostaliśmy stworzeni przez Boga. 

„Całe stworzenie”, powiedział św. Paweł, „wzdycha i trudzi się aż do teraz”, oczekując odkupieńczych wysiłków Chrystusa, aby przywrócić właściwą relację między Bogiem a Jego stworzeniem. Ale akt odkupienia Chrystusa sam z siebie nie odnowił wszystkiego, po prostu umożliwił dzieło odkupienia, zapoczątkował nasze odkupienie. Tak jak wszyscy ludzie uczestniczą w nieposłuszeństwie Adama, tak wszyscy ludzie muszą uczestniczyć w posłuszeństwie Chrystusa woli Ojca. Odkupienie będzie pełne tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie podzielą jego posłuszeństwo ... - Sługa Boży ks. Walter Ciszek, On mnie prowadzi (San Francisco: Ignatius Press, 1995), s. 116–117

W ten sposób nakreślone jest pełne działanie pierwotnego planu Stwórcy: stworzenie, w którym Bóg i mężczyzna, mężczyzna i kobieta, ludzkość i natura są w harmonii, w dialogu, w komunii. Ten plan, zdenerwowany grzechem, został podjęty w cudowny sposób przez Chrystusa, który wypełnia go tajemniczo, ale skutecznie w obecnej rzeczywistości, w oczekiwaniu doprowadzenie go do spełnienia...—POPE JAN PAWEŁ II, Audiencja Ogólna, 14 lutego 2001 r

Ale przed tym „odnowienie wszystkiego w Chrystusie“, jak nazwał to św. Pius X, zarówno Izajasz, jak i św. Jan najwyraźniej mówili o tym samym wydarzeniu: oczyszczeniu ziemi przez samego Chrystusa:[2]por Sąd nad żywymiOstatnie wyroki

Bezlitosnych uderzy rózgą swych ust, i tchnieniem swoich warg zabije bezbożnego. Sprawiedliwość będzie pasem wokół jego talii, a wierność pasem na biodrach. (Isaiah 11: 4-5)

Porównaj z tym, co napisał św. Jan bezpośrednio przed Erą Pokoju lub „tysiąc lat”:

Potem ujrzałem, jak otworzyły się niebiosa i pojawił się biały koń; jego jeździec nazywał się „Wierny i Prawdziwy”. On sądzi i prowadzi wojnę w sprawiedliwości… Z jego ust wyszedł ostry miecz, by uderzyć narody. Będzie nimi rządził żelaznym prętem, a sam wyciska w prasie wino zapalczywości i gniewu Boga wszechmogącego. Ma imię wypisane na płaszczu i na udzie: „Król królów i Pan panów”… oni [zmartwychwstali święci] będą z nim królować przez tysiąc lat… Pozostali umarli nie ożyją, dopóki tysiąc lat się skończyło. (Obj 19:11, 15-16; Obj 20:6, 5)

Po nadejdzie Zmartwychwstanie KościołaTriumf Niepokalanego Serca i Królestwo Woli Bożej, co Ojcowie Kościoła nazywali „siódmym dniem” — doczesnym „okresem pokoju” przed ostatecznym i wiecznym „ósmym dniem”.[3]por Tysiąc lat i Nadchodzący odpoczynek szabatowy A to nie może nie mieć wpływu na tworzenie. Jak? 

Czytaj Odrodzenie stworzenia w The Word Word. 

 

—Mark Mallett jest autorem Słowo Teraz, Ostateczna konfrontacjai współzałożycielem Countdown to the Kingdom

 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy

1 Mateusza 10:6; por. Prawdziwe Synostwo
2 por Sąd nad żywymiOstatnie wyroki
3 por Tysiąc lat i Nadchodzący odpoczynek szabatowy
Opublikowany w Od naszych współautorów, Wiadomości, Słowo Teraz.