Warunki i polityka prywatności

Umowa dotycząca korzystania z tej witryny
Ta strona internetowa jest dostarczana jako środek komunikacji, edukacji, inspiracji i informacji. Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Countdown to the Kingdom.

Wszystkie materiały na tej stronie, w tym między innymi jej zawartość, pisanie, grafika, zdjęcia oraz kod komputerowy i aplikacja są chronione prawami autorskimi Countdown to Kingdom lub stron trzecich.

Możesz pobrać materiał z tej witryny wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej związanych z pobranym materiałem. Żaden z tych materiałów nie może być przechowywany w komputerze, z wyjątkiem użytku osobistego i niekomercyjnego.

Nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, kadrować ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów z tej witryny, w tym, między innymi, kodu, oprogramowania, tekstu, obrazów, logo, wideo i / lub audio, za pośrednictwem dowolnego istniejącego lub jeszcze nie wynalezionego medium.

Szczegółowe ograniczenia dotyczące wykorzystania materiału
Musisz przestrzegać wszystkich znaków towarowych, praw autorskich, znaków usługowych, logo i patentów na całą własność intelektualną na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy te znaki towarowe, prawa autorskie, znaki usługowe, logo i patenty lub znaki należą do Countdown to the Kingdom, czy są licencjonowane od osoby trzecie. Nie możesz używać żadnego z tych logo, znaków towarowych, znaków serwisowych, patentów lub treści tej witryny bez wyraźnej pisemnej zgody Countdown to the Kingdom.

Prawa przyznane Queen of Peace Media
Jeśli zamieszczasz lub wkładasz wiadomości, komentarze, dane i / lub sugestie, które są komplementarne wobec Countdown do Królestwa lub jednej z naszych usług lub produktów, w ten sposób przyznajesz Countdown do Królestwa wszelkie prawa własności intelektualnej do tych materiałów. Materiał zostanie uznany za niepoufny, a Countdown to Kingdom może wykorzystywać wszelkie pomysły, komentarze i własność intelektualną w dowolny wybrany przez siebie sposób, w tym między innymi kopiowanie, ujawnianie i publikowanie za pośrednictwem dowolnego istniejącego lub jeszcze istniejącego nośnika zmyślony.

Przyznane prawa są nieodpłatne, wieczyste, niewyłączne i nieograniczone oraz obejmują między innymi prawo do licencjonowania, sprzedaży, praw autorskich, znaku towarowego, znaku usługowego i patentowania materiału.

Polityka prywatności i listy
Jeśli podasz Countdown to Kingdom swój adres e-mail, aby zapisać się na newsletter Countdown to Kingdom, Countdown to Kingdom użyje Twojego adresu e-mail tylko do wysyłania biuletynu. Polityka Countdown to the Kingdom nie polega na podawaniu twojego adresu e-mail ani informacji osobom trzecim.

Disclaimers
Odliczanie do Królestwa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub wymieniać strony internetowe prowadzone przez strony trzecie. Korzystając z tej witryny lub dowolnej witryny powiązanej lub wymienionej na tej stronie, robisz to na własne ryzyko. Odliczanie do Królestwa nie obsługuje ani nie kontroluje tych stron osób trzecich, a zatem nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani wyraźnych, dotyczących jakichkolwiek materiałów znalezionych na tych stronach osób trzecich.

Odliczanie do Królestwa nie gwarantuje, że ta strona internetowa, jej komponenty lub funkcje będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie. Odliczanie do Królestwa nie gwarantuje, że ta strona internetowa lub jakakolwiek strona połączona z tą witryną lub wymieniona na tej stronie jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku podmioty stowarzyszone Countdown to Kingdom lub jakakolwiek strona trzecia, która pomogła stworzyć, wyprodukować, dostarczyć lub obsługiwać tę stronę internetową, nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z użytkowania lub niemożność korzystania z Countdown na stronie internetowej Królestwa lub jego komponentach, z jakiegokolwiek powodu, w tym zaniedbania. Korzystając z tej strony, wyraźnie potwierdzasz i zgadzasz się, że Countdown to the Kingdom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowanie jakiegokolwiek użytkownika. Korzystając z tej witryny, potwierdzasz i akceptujesz wszystkie warunki niniejszej Umowy.

Ważność
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, taka nieważność nie wpłynie na te postanowienia, które można wprowadzić w życie bez takiej nieważnej części.

Prawo
Niniejsza Umowa podlega i będzie egzekwowana zgodnie z prawem stanu Kalifornia, a miejscem prowadzenia wszelkich działań będzie hrabstwo Sacramento w Kalifornii.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail