Čo môžem urobiť?

Keďže svetoví lídri naďalej prijímajú politické rozhodnutia – bez súhlasu voličov – ktoré poháňajú ekonomiku k zemi, ťahajú národy k tretej svetovej vojne a ohrozujú živobytie a existenciu miliárd, môžeme sa začať cítiť bezmocní zoči-voči ich tzv.Skvelý reset.“ Ako kresťania však vieme jednu vec s istotou: pokiaľ ide o duchovný boj, sme všetko, len nie bezmocní.

Hľa, dal som ti moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a po celej sile nepriateľa a nič ti neublíži. (Luke 10: 19)

Áno, Satan by chcel, aby sme si zúfali; ale Ježiš chce, aby sme to urobili opravy, teda vyrobiť reparácie za ľudstvo prostredníctvom našich modlitieb, pôstu a lásky. 

Jedného dňa Ježiš povedal Božej služobnici Luise Piccarretovej:

Dcéra moja, pomodlime sa spolu. Sú isté smutné časy, v ktorých moja Spravodlivosť, neschopná ovládnuť sa kvôli zlu tvorov, by chcela zaplaviť zem novými pohromami; a preto je nevyhnutná modlitba v mojej vôli, ktorá sa rozprestiera nad všetkými, stavia sa ako obrana stvorení a svojou silou bráni mojej spravodlivosti priblížiť sa k stvoreniu a udrieť ju. — 1. júl 1942, zväzok 17

Náš Pán nám tu výslovne hovorí, že modlitba „v mojej vôli“ môže „zabrániť“ spravodlivosti, aby zasiahla stvorenie.

3. augusta 1973 sestra Agnes Katsuko Sasagawa z Akity v Japonsku prijala počas modlitby v kláštornej kaplnke od Preblahoslavenej Panny Márie toto posolstvo:  

Mnoho ľudí na tomto svete trápi Pána... Aby svet spoznal Jeho hnev, Nebeský Otec sa pripravuje uvaliť na celé ľudstvo veľký trest... Zabránil som príchodu nešťastí tým, že som mu ponúkol utrpenie Syna na kríži, jeho drahocennú krv a milované duše, ktoré ho utešovali, tvoriac kohortu obetných duší. Modlitba, pokánie a odvážne obete môžu zmierniť Otcovo hnev. 

Samozrejme, Otcov „hnev“ nie je ako ľudský hnev. On, ktorý je láska sama, si neprotirečí tým, že „útočí“ na ľudstvo tým spôsobom my ľudia často zaútočíme, keď nás niekto zranil. Boží hnev má skôr korene v spravodlivosti. Zoberme si napríklad ľudského sudcu. Keď vynáša rozsudok nad niekým, kto spáchal trestný čin, povedzme mučenie dieťaťa, kto z nás sa pozrie na sudcu a povie: „Aký podlý sudca! Skôr hovoríme, že „spravodlivosť bola vykonaná“. Prečo neposkytneme Bohu rovnakú veľkorysú odpoveď, keď vezmeme do úvahy hĺbku zla, ktoré sa teraz rozšírilo po celej zemi? Boh však ešte viac ako ľudský sudca vynáša „rozsudok“ práve preto, že nás miluje:

Kto šetrí svoj prút, nenávidí svojho syna, ale ten, kto ho miluje, sa stará o to, aby ho potrestal. (Príslovia 13: 24) 

Ak má Pán potrestať ľudstvo, ako je to teraz témou mnohých nebeských posolstiev, potom Jeho spravodlivosť je skutočne milosrdenstvo samo, pretože odpovedá nielen na „plač chudobných“, ale dáva príležitosť bezbožným, aby činili pokánie – hoci aj v poslednej chvíli (pozri Milosrdenstvo v chaose). 

Napriek tomu tu je päť vecí, ktoré môžete osobne urobiť, aby ste vyprosili Božie milosrdenstvo pred Jeho spravodlivosťou na našom zranenom svete...

 

I. Modlitba Vzývanie vzácnej krvi

Keď sa vrátime k posolstvu od Akity, Panna Mária hovorí, že obetovala Ježišovu „drahú krv“ Nebeskému Otcovi. Keď Ježiš povedal Luise, že je potrebné modliť sa „v mojej vôli“, potom sa začne prihovárať tým najkrajším spôsobom:

Môj Otče, ponúkam Ti túto Moju Krv. Ó, prosím, nech to pokryje všetky inteligencie stvorení, zbaví ich všetkých zlých myšlienok, tlmí oheň ich vášní a prinúti sväté inteligencie znovu povstať. Nech im táto Krv zakryje oči a bude závojom pre ich zrak, aby do nich nevnikla chuť zlých rozkoší a aby sa nezašpinili hlinou zeme. Nech im táto moja krv zakryje a naplní ústa a nech urobí ich pery mŕtvymi pre rúhania, preklínania, pre všetky ich zlé slová. Môj Otče, nech táto Moja Krv pokryje ich ruky a vydesí človeka pre toľko zlých činov. Nech táto Krv koluje v Našej Večnej Vôli, aby pokryla všetkých, aby všetkých bránila a aby bola obrannou zbraňou pre stvorenie pred právami Naša Spravodlivosť.

Takže ako súčasť „kohorty duší obetí“ (Malý králik Panny Márie), môžeme tiež prijať túto modlitbu denne, aby sme ju obetovali Otcovi „v Božej vôli“, aby sme zmiernili to, čo musí prísť. Len personalizujte Ježišovu modlitbu ako takú:

Môj Otče, obetujem Ti túto Ježišovu Krv. Ó, prosím, nech to pokryje všetky inteligencie stvorení, zbaví ich všetkých zlých myšlienok, tlmí oheň ich vášní a prinúti sväté inteligencie znovu povstať. Nech im táto Krv zakryje oči a bude závojom pre ich zrak, aby do nich nevnikla chuť zlých rozkoší a aby sa nezašpinili hlinou zeme. Nech im táto Krv Ježiša zakryje a naplní ústa a nech ich pery odumrú rúhaniam, krivdám a všetkým ich zlým slovám. Môj Otče, nech táto Ježišova Krv pokryje ich ruky a vydesí človeka pre toľko zlých činov. Nech táto Krv koluje vo Večnej Vôli, aby pokryla všetkých, aby všetkých bránila a aby bola obrannou zbraňou pre stvorenie pred právami Božskej spravodlivosti.

Ďalšou mocnou modlitbou v tomto smere je modlitba o Božie milosrdenstvo, ktorý dosahuje to isté prostredníctvom účasti každého veriaceho na Kristovom „kňazstve“ a ponúkanie Otcovi „Telo a Krv, dušu a božstvo Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista“. 

 

II. Modliť sa hodiny umučenia 

existuje mnoho sľubuje Ježiš robí tým, ktorí rozjímajú o Hodiny Jeho umučenia, ako prezradila Luisa. Jedno, ktoré vyniká najmä, je sľub, ktorý dáva Ježiš pre „každé slovo“, o ktorom sa uvažuje:

Ak ich urobia spolu so Mnou a s mojou vlastnou vôľou, za každé slovo, ktoré vyslovia, im dám dušu, pretože väčšia či menšia účinnosť týchto Hodín mojej vášne je určená väčším alebo menším spojením, ktoré majú. so mnou. A tým, že robí tieto hodiny s mojou vôľou, stvorenie v nich sa skrýva, čím, moja vôľa konajúca, JA SOM teda schopný urobiť všetko dobré, čo chcem, dokonca aj použitím jediného slova. A urobím to vždy, keď ich urobia. — október 1914, zväzok 11

To je úžasné. V skutočnosti Ježiš dokonca sľubuje určitú ochranu oblasti, v ktorej sa človek modlí Hodiny:

 Ó, ako by som miloval, keby len jedna duša v každom meste urobila tieto hodiny mojej vášne! cítil by som sa My Vlastná prítomnosť v každom meste a moja spravodlivosť, v týchto časoch veľmi opovrhovaná, by boli čiastočne upokojené. - Tamže.

 

III. Ruženec

Je príliš ľahké zabudnúť na ruženec, preskočiť ho alebo odložiť. Pre naše zmysly pôsobí monotónne, vyžaduje sústredenie a možno predovšetkým obetu času. A predsa existujú nespočetné množstvo správ o odpočítavaní do Kráľovstva a samotných učeniach Magistéria, ktoré hovoria o sile tejto oddanosti.

V čase, keď sa kresťanstvo zdalo byť ohrozené, jeho vyslobodenie sa pripisovalo sile tejto modlitby a Ružencová Panna Mária bola uznávaná ako tá, ktorej príhovor priniesol spásu. —ST. JÁN PAVOL II., Rosarium Virginis Mariae, č. 39

Lebo ruženec je predovšetkým kristocentrická modlitba, ktorá nás vedie k rozjímaniu o evanjeliách a živote a príklade Ježiša a Panny Márie. Okrem toho sa modlíme s Pannou Máriou a skrze ňu – ona, o ktorej Písmo hovorí:

Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, tvoje semeno a jej semeno: ona ti rozdrví hlavu a ty budeš číhať na jej pätu. (Gn 3:15, Douay-Rheims; pozri poznámku pod čiarou) [1]„... táto verzia (v latinčine) nesúhlasí s hebrejským textom, v ktorom hadovi nebude pomliaždiť žena, ale jej potomok, potomok. Tento text potom nepripisuje víťazstvo nad Satanom Márii, ale jej Synovi. Pretože však biblický koncept ustanovuje hlbokú solidaritu medzi rodičom a potomkom, zobrazenie Immaculaty, ktorá hada drvila, nie jej vlastnou silou, ale milosťou jej Syna, je v súlade s pôvodným významom tejto pasáže. “ (PÁPEŽ, JÁN PAUL II., „Máriino emitum voči Satanovi bolo absolútne“; Hlavné publikum, 29. mája 1996; ewtn.com.) Poznámka pod čiarou v Douay-Rheims súhlasí: „Zmysel je rovnaký: pretože žena rozdrví hlavu hada svojím semenom, Ježišom Kristom.“ (Poznámka pod čiarou, s. 8; Baronius Press Limited, Londýn, 2003

Preto nie je žiadnym prekvapením, že viac ako jeden exorcista hovorí v tomto zmysle:

Jedného dňa môj kolega počul, ako diabol počas exorcizmu povedal: „Každé Zdravas Mária je ako úder do hlavy. Keby kresťania vedeli, aký silný bol ruženec, bol by to môj koniec. “ Tajomstvom, vďaka ktorému je táto modlitba taká účinná, je to, že ruženec je modlitba aj meditácia. Je adresovaná Otcovi, Presvätej Bohorodičke a Najsvätejšej Trojici a je meditáciou zameranou na Krista. — Fr. Gabriele Amorth, bývalý hlavný exorcista Ríma; Ozvena Márie, Kráľovnej pokojaVydanie z marca do apríla 2003

V skutočnosti samotný „pánt“[2]Rosarium Virginis Mariae, n. 1 33 „Zdravas Mária“, povedal Ján Pavol II meno Ježiš - meno, pri ktorom sa trasie každé kniežatstvo a moc. A preto aj táto oddanosť prichádza so silnými sľubmi:

Milované deti, pokračujte každý deň v modlitbe, najmä v modlitbe posvätného ruženca, ktorý je jediným [3]Nemalo by sa to chápať ako naznačovanie, že iné formy modlitby nemajú žiadnu hodnotu, ale ako zdôrazňovanie osobitnej úlohy ruženca ako duchovnej zbrane – úlohy zdôrazňovanej v spisoch mnohých minulých i súčasných mystikov a navyše potvrdenej svedectvami veľa exorcistov. Prichádza a pre mnohých už je tu opäť čas, keď verejné omše už nebudú dostupné. V tomto ohľade sa obráť na Ježiša cez táto účinná modlitba bude rozhodujúca. Sluha Božia, sr. Lucia z Fatimy, na to tiež poukázala:

Keby nás teraz Boh prostredníctvom Panny Márie požiadal, aby sme každý deň chodili na omše a prijímali sväté prijímanie, nepochybne by bolo veľmi veľa ľudí, ktorí by celkom správne povedali, že to nie je možné. Niektoré z dôvodu vzdialenosti, ktorá ich oddeľuje od najbližšieho kostola, kde sa slúžila omša; ostatným z dôvodu okolností ich života, ich životného stavu, zamestnania, zdravotného stavu atď. “ Napriek tomu: „Na druhej strane sa modliť ruženec je niečo, čo môže urobiť každý, bohatý aj chudobný, múdry i nevedomý, veľký aj malý. Všetci ľudia dobrej vôle môžu a musia každý deň hovoriť ruženec ... -Národný katolícky register19. november 2017

Panna Mária nás tiež volá sem „Modlitba prijatá srdcom“ čo znamená, že ruženec by sa mal modliť v duchu, ktorým pápež Ján Pavol II. povzbudzoval veriacich - akoby to bola „škola Márie“, na ktorej nohách sedíme, aby sme meditovali o Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi (Rosarium Virginie Mariae n. 14). V skutočnosti, Svätý Ján Pavol II. Išiel ďalej a naznačoval skutočnú moc ruženca v dejinách Cirkvi, ktorá zopakuje toto zjavenie Giselle:

Cirkev vždy prisudzovala tejto modlitbe osobitnú efektívnosť, ktorá zverila ruženec, jeho recitáciu zborov a jej nepretržitú prax, najťažšie problémy. V čase, keď sa samotné kresťanstvo zdalo ohrozené, bolo jeho vyslobodenie pripisované sile tejto modlitby a Panna ruženca bola vyhlásená za tú, ktorej príhovor priniesol spasenie. -Rosarium Virginis Mariae, č. 38
ochranu, ktorú budete mať pred zlom. – Panna Mária Giselle Cardia, Júla 25th, 2020

Jediná náruč, ktorá vám zostane, bude ruženec a znamenie, ktoré zanechal môj Syn. Každý deň recitujte modlitby ruženca. S ružencom sa modlite za pápeža, biskupov a kňazov. — Panna Mária z Akity, 13. októbra 1973

A ešte raz, nedávno sestre Agnes:

Nasaďte si popol a každý deň sa modlite [kajúci] ruženec. —6. októbra 2019; zdroj EWTN affiliate WQPH Radio; wqphradio.org

 

IV. Vytrvajte v pôste

V tejto kultúre pôžitkárstva sa pôst zdá takmer zaostalý. Ale nielen štúdie ukazujú aké je to zdravé pre nás nám Písmo hovorí, aká je duchovná moc. 

Tento druh [démona] nemôže vyjsť von ničím, iba modlitbou a pôstom. (Marek 9:28; Douay-Rheims)

26. júna 1981 Panna Mária z Medžugoria povedala: "Modlite sa a postite sa, pretože modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny a prírodné katastrofy."

O pôste sa toho dá povedať oveľa viac, ale je jasné, že to pochopíte.

 

V. Osobné pokánie

Panna Mária z Akity povedala:

Modlitba, pokánie a odvážne obete môžu zmierniť Otcovo hnev. 

Väčšina z nás pravdepodobne nedokáže vnímať hlbokú dôležitosť vlastných osobných obrátení, nielen pri čine pokánia za svoje hriechy, ale aj pri umŕtvovaní svojho tela: „naplniť to, čo chýba v utrpení Krista, v prospech jeho tela, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1:24)

V knihe Izaiáš čítame, ako Božia povoľná vôľa umožňuje vytvárať Božiu spravodlivosť v ruky iného: [4]porov Trest prichádza... Časť II

Vidíte, stvoril som kováča, ktorý fúka na žeravé uhlie a kuje zbrane ako svoje dielo; som to tiež ja, kto stvoril ničiteľa, aby spôsobil zmätok. (Isaiah 54: 16)

Svätá Faustína však vo videní vidí, ako je Božia spravodlivosť ovplyvnená obeťami, ktoré ona a jej spolusestry prinášajú:

Videl som žiaru neprekonateľnú a pred touto brilantnosťou biely oblak v tvare váhy. Potom sa priblížil Ježiš, položil meč na jednu stranu váhy a ťažko padol k nej zem, až kým sa to nechcelo dotknúť. V tom okamihu sestry obnovili svoje sľuby. Potom som uvidel Anjelov, ktorí zobrali niečo každej zo sestier a umiestnili to do zlatej nádoby trochu v tvare kloktadla. Keď ho zhromaždili od všetkých sestier a umiestnili nádobu na druhú stranu váhy, okamžite prevážila a zdvihla stranu, na ktorú bol položený meč ... Potom som začul hlas vychádzajúci z lesku: Vložte meč späť na svoje miesto; obeta je väčšia. -Božské milosrdenstvo v mojej duši, Denník, č. 394

Byť „dušou obete“ nevyhnutne neznamená, že vy a ja musíme byť pripútaní na lôžko a mať mystické zážitky. Môže to jednoducho znamenať, že sme ochotní ponúknuť každý nepohodlie, bolesť, utrpenie a smútok Bohu celým svojím „srdcom, mysľou, dušou a silou“ z lásky k blížnemu. 

Áno, ak existuje niečo, čo zostane rukou Boha, je to vtedy, keď nás vidí prosiť o veľké milovať o milosrdenstvo voči blížnemu... lebo „láska nikdy nesklame“. (1 Kor 13:8)

Ak sa môj ľud, ktorý je nazývaný mojím menom, pokorí a modlí sa, hľadajú moju tvár a odvracajú sa od svojich zlých ciest, potom budem počuť z neba, odpustím im hriech a uzdravím ich zem. (2 Paralipomenon 7:14)

 

—Mark Mallett je autorom Teraz slovo Záverečné stretnutie, a spoluzakladateľ Countdown to the Kingdom

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 „... táto verzia (v latinčine) nesúhlasí s hebrejským textom, v ktorom hadovi nebude pomliaždiť žena, ale jej potomok, potomok. Tento text potom nepripisuje víťazstvo nad Satanom Márii, ale jej Synovi. Pretože však biblický koncept ustanovuje hlbokú solidaritu medzi rodičom a potomkom, zobrazenie Immaculaty, ktorá hada drvila, nie jej vlastnou silou, ale milosťou jej Syna, je v súlade s pôvodným významom tejto pasáže. “ (PÁPEŽ, JÁN PAUL II., „Máriino emitum voči Satanovi bolo absolútne“; Hlavné publikum, 29. mája 1996; ewtn.com.) Poznámka pod čiarou v Douay-Rheims súhlasí: „Zmysel je rovnaký: pretože žena rozdrví hlavu hada svojím semenom, Ježišom Kristom.“ (Poznámka pod čiarou, s. 8; Baronius Press Limited, Londýn, 2003
2 Rosarium Virginis Mariae, n. 1 33
3 Nemalo by sa to chápať ako naznačovanie, že iné formy modlitby nemajú žiadnu hodnotu, ale ako zdôrazňovanie osobitnej úlohy ruženca ako duchovnej zbrane – úlohy zdôrazňovanej v spisoch mnohých minulých i súčasných mystikov a navyše potvrdenej svedectvami veľa exorcistov. Prichádza a pre mnohých už je tu opäť čas, keď verejné omše už nebudú dostupné. V tomto ohľade sa obráť na Ježiša cez táto účinná modlitba bude rozhodujúca. Sluha Božia, sr. Lucia z Fatimy, na to tiež poukázala:

Keby nás teraz Boh prostredníctvom Panny Márie požiadal, aby sme každý deň chodili na omše a prijímali sväté prijímanie, nepochybne by bolo veľmi veľa ľudí, ktorí by celkom správne povedali, že to nie je možné. Niektoré z dôvodu vzdialenosti, ktorá ich oddeľuje od najbližšieho kostola, kde sa slúžila omša; ostatným z dôvodu okolností ich života, ich životného stavu, zamestnania, zdravotného stavu atď. “ Napriek tomu: „Na druhej strane sa modliť ruženec je niečo, čo môže urobiť každý, bohatý aj chudobný, múdry i nevedomý, veľký aj malý. Všetci ľudia dobrej vôle môžu a musia každý deň hovoriť ruženec ... -Národný katolícky register19. november 2017

Panna Mária nás tiež volá sem „Modlitba prijatá srdcom“ čo znamená, že ruženec by sa mal modliť v duchu, ktorým pápež Ján Pavol II. povzbudzoval veriacich - akoby to bola „škola Márie“, na ktorej nohách sedíme, aby sme meditovali o Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi (Rosarium Virginie Mariae n. 14). V skutočnosti, Svätý Ján Pavol II. Išiel ďalej a naznačoval skutočnú moc ruženca v dejinách Cirkvi, ktorá zopakuje toto zjavenie Giselle:

Cirkev vždy prisudzovala tejto modlitbe osobitnú efektívnosť, ktorá zverila ruženec, jeho recitáciu zborov a jej nepretržitú prax, najťažšie problémy. V čase, keď sa samotné kresťanstvo zdalo ohrozené, bolo jeho vyslobodenie pripisované sile tejto modlitby a Panna ruženca bola vyhlásená za tú, ktorej príhovor priniesol spasenie. -Rosarium Virginis Mariae, č. 38

4 porov Trest prichádza... Časť II
Publikované v Od našich prispievateľov, správy, Slovo Teraz.