Edson Glauber - Nebojte sa prenasledovania

Panna Mária Edson Glauber 1. júna 2020:

Mier do srdca!

Môj syn, kríž bude pre mnohých ťažký, ale povedz mojim deťom, aby sa nebáli skúšok alebo prenasledovania, ktoré prídu, pretože Boh ich nikdy neopustí. Vždy je so všetkými, ktorí ho poslúchajú a ktorí bojujú proti zlu z lásky k Jeho Svätému menu. Boh urobí to, čo nemôžeš, a keď chcú proti tebe bojovať a umlčať ťa, bude ťa brániť a bude za teba hovoriť k ľuďom s tvrdým a slepým srdcom. Stále dôverujte Pánovmu konaniu a jeho požehnanie a ochrana budú vždy na vás a vašich rodinách.

Žehnám ti!

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Edson a Maria, správy, Duchovná ochrana.