Jennifer – Musíte mať väčšiu ostražitosť

Náš Pán Ježiš Jennifer 26. novembra 2023:

Moje dieťa, svet čoskoro pochopí skutočnú pokoru. Vo svedomí ľudstva sa začína chvieť, pretože preto svetu chýba mier. Mnohí sa dnes snažia konať spôsobom, ktorý v sebe skrýva potešenie a šťastie, ale hovorím vám, hriech a radosť sa navzájom nezhodujú.

Hovorím svojim deťom, musíte byť ostražití, pretože nepriateľ sa vás snaží vtiahnuť do svojich minulých hriechov. Práve modlitbou, vzývaním Ducha Svätého, vám bude daná milosť rozpoznať znamenia všade okolo vás. Táto zem sa začne chvieť a triasť. V južnom Pacifiku sa objaví veľká vodná stena a zaplaví mestá a dediny a mnohí budú zaskočení. Skalnaté hory sa otrasú, Jeruzalem obkľúčia rakety a vaša komunikácia sa zastaví. Tak ako vidíte, že toto veľké znamenie prichádza z Jeruzalema, vedzte, že sa začalo skutočné čistenie mojej Cirkvi.

Je čas, deti moje, zviazať svoje ružence a modliť sa za pokoj, pretože bez modlitby vypukne chaos na celom svete. Teraz choď vpred, lebo ja som Ježiš a buď v pokoji, lebo moje milosrdenstvo a spravodlivosť zvíťazí.

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Jennifer, správy.