Jennifer - Rozuzlenie začalo

Ježiš Jennifer 2. júna 2020:

Moje dieťa sa začalo rozpadávať, lebo peklo nemá žiadne hranice v snahe zničiť čo najviac duší na tejto zemi. Lebo vám hovorím, že jediné útočisko je v Najsvätejšom Srdci. Toto rozpadanie sa bude naďalej šíriť po celom svete. Bol som umlčaný príliš dlho. Keď dvere mojej Cirkvi zostanú zavreté, Satanovi a jeho mnohým spoločníkom sa otvára otvorenie po celom svete. Keď už ľudstvo nebude volať po nespravodlivosti pri zabíjaní mojich maličkých v lone, potom už nebude viac oceňovať život mimo lona. Držte ruženec blízko, pretože je to najväčšie brnenie, ktoré máte proti Satanovi. Unikne pri samom prednesení veľkých modlitieb, ktoré sú povedané so skutočnou oddanosťou srdca. Teraz choďte, lebo čoskoro príde veľké trasenie a oheň sa rozmnoží, lebo ja som Ježiš a moje milosrdenstvo a spravodlivosť zvíťazia.

 

Čítajte od Mark Mallett:

Veľké trasenie

Fatima a Veľké trasenie

Triasanie Cirkvi

 

Pozrite sa:

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Jennifer, správy, Osvetlenie svedomia, Labor Pains.