Martin - Duch Svätý zatieni rodiny

Panna Mária Martin Gavenda 15. januára 2021:

Moje milované deti! Mojím materským želaním je, aby ste v pokornej modlitbe a úprimnom pokání zaklopali na Srdce nášho milovaného Boha, môjho Syna, aby sa nad vami zľutoval a aby ste opäť mohli pristupovať k sviatostiam, vzácnym pokladom viera. Neplňte svoje srdcia hnevom a nenávisťou, ale modlitbou lásky. Ponáram vás do lásky Ježišovej a mojich sŕdc.

15. februára 2021

Moje milované deti! Pristupujte k milovanému Trojjedinému Bohu v bázni [úcte], odpustení a v úprimnom pokání. Vložte všetko svoje utrpenie do mojich najčistejších materinských rúk, aby som ho mohol očistiť a ponúknuť Bohu na obrátenie tých najtvrdohlavnejších hriešnikov, aby našli Boha a prestali škodiť svetu. Obzvlášť prosím ťažko chorých o obete, aby spolu so mnou prosili o milosrdenstvo a spásu pre chudobné duše, ktoré sú v otroctve zla a chcú zotročiť celý svet. Ponáram vás do lásky Ježišovej a mojich sŕdc.

15. marca 2021:

Moje milované deti! Prichádzam medzi vás z Božej milosti, aby ste ku mne utiekli pod mojou mocnou ochranou. Kedykoľvek uvidíte bolestivé udalosti ovplyvňujúce moju svätú katolícku cirkev, ktorej som Matkou, nenechajte sa otráviť jedom nenávisti a hnevu, ale obráťte sa na mňa s ešte väčšou láskou; modliť sa, prosiť a konať pokánie. Toto všetko musí prísť, aby konečne zažiarilo víťazstvo Ježišových a mojich Srdcov, našich Svätých sŕdc: víťazstvo skutočnej, čistej viery. Vždy ti pomôžem sakramentsky prijať Spasiteľa. Len, drahé deti, vždy Ho prijímaj s čo najväčšou pokorou a úctou. Ponáram vás do lásky Ježišovej a môjho Srdca.

15. apríla 2021:

Moje milované deti! Pozeraj na môjho vzkrieseného Syna, ktorý ti svojím utrpením a slávnym zmŕtvychvstaním obnovil život ako Božie deti. Ste slobodní a nikto vám nemôže zobrať túto slobodu. Iba vy sa môžete stať otrokmi prostredníctvom hriešneho a bezbožného života. Preto sa vyhýbajte duchu liberalizmu, ktorý čoraz viac zotročuje celý svet a šíri kultúru smrti. Beda tým, ktorí sa postavili proti Bohu a životu. Beda tým, ktorí sú hrdo mocní, lebo ich zasiahne Božia ruka. Moje drahé deti, odovzdajte svoje utrpenie a modlitby za záchranu nesmrteľných duší, ktoré sú na ceste záhuby. Modlím sa s vami, aby sa otvorili oči strateným a aby sa vrátili k životu podľa evanjelia a kráčali po ceste Božích prikázaní. Nebojte sa, deti! Keď sa liberálny duch objaví v celej svojej ohavnosti, s Božským dovolením pre každé rúhanie sa Bohu, zostúpim ako Žena živej viery, prostredníčka a obhajkyňa a svojou pätou rozdrvím hlavu toho pyšného hada. Ponáram vás do lásky Ježišovej a mojich sŕdc.

15. mája 2021:

Moje milované deti! Prajem si moje najčistejšie Srdce, aby si sa vo svojich rodinách naďalej modlil posvätný ruženec, aby si z mojich rúk prijal všetky milosti, ktoré potrebuješ v tomto čase lží a nepokoja. Duch Svätý zatieni tie rodiny, v ktorých horí čistá láska ku mne, k tvojej svätej matke, zakrýva ich svojou mocnou ochranou a nebude im chýbať pravé svetlo. Zostaňte v skutočnej viere v Trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky Ježišových a mojich sŕdc, ktoré sú tajomne spojené v Duchu Svätom.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Martin Gavenda, správy.