Martina – Modlite sa za kňazov

Panna Mária Martin Gavenda v Dechticiach, Slovensko, 15. marca 2022:

Moje milované deti! Pozrite sa, ako sú Najsvätejšie Srdce môjho Syna a moje Materské Srdce zabalené v tŕňoch hriechov celého sveta. Maj s nimi súcit [Srdcia Ježiša a Márie] a rob pokánie. Prihovárajte sa u nich, najmä za rany, ktoré spôsobili pastieri, ktorí zradili naše Najsvätejšie srdcia, a modlite sa za kňazov verných pravej viere, ktorí sú ponižovaní, utláčaní a prenasledovaní. Ponáram vás do lásky Ježišovho Srdca a môjho Srdca.

Publikované v Martin Gavenda, správy.