Martin – Svätej Katolíckej cirkvi zakvitne nová jar

Panna Mária Martin Gavenda v Dechticiach, Slovensko, 15. marca 2023:

Moje milované deti! Pozrite sa na Golgotu, na ktorej uvidíte Najsvätejšie Srdce Ježišovo spojené s mojím Nepoškvrneným Srdcom v spoluvykupiteľskej láske. V týchto dvoch Najsvätejších Srdciach rozkvitne nová jar pre Svätú Katolícku Cirkev. Duch Svätý zostúpi a obnoví Ju a vráti Ju ku koreňom Svätej katolíckej Tradície, tak ako ju môj Syn zanechal vám. Bude to víťazstvo našich najsvätejších Sŕdc nad Satanom a démonmi. Ja, vaša najsvätejšia Matka, budem korunovaná Katolíckou cirkvou láskou Najsvätejšej Trojice víťazným vencom Spoluvykupiteľky, Prostrednice a Prostriedky. Toto víťazstvo prichádza a nikto ho nemôže prekaziť. Svätá katolícka cirkev trpí mnohými prenasledovaniami, no pamätajte, že víťazstvo prichádza. Je to víťazstvo Svätého kríža a slávneho vzkriesenia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Martin Gavenda.