Medžugorie - Moje srdce je radostné

Panna Mária, Kráľovná pokoja, Marija, jedna z Vizionári Medžugoria 25. júna 2021:

Dnes, 25. júna, bolo 40. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí 

Milé deti! Moje srdce je radostné, pretože v týchto rokoch vidím vašu lásku a otvorenosť voči môjmu volaniu. Dnes vás všetkých vyzývam: modlite sa so mnou za mier a slobodu, pretože satan je silný a svojím podvodom chce odviesť ešte viac sŕdc z môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám Boh dal. Ďakujem, že ste odpovedali na moju výzvu

Ľudia sa zhromaždili v Medžugorí k 40. výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Medjugorje, správy.