Medžugorie – svedok lásky

Panna Mária, Kráľovná pokoja, Marija, jedna z Vizionári Medžugoria 25. mája 2023:

Milé deti! Pozývam vás, aby ste išli do prírody a modlili sa za Najvyššieho, aby prehovoril do vášho srdca a aby ste pocítili silu Ducha Svätého, aby ste boli svedkami lásky, ktorú má Boh ku každému stvoreniu. Som s vami a prihováram sa za vás. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Medjugorje, správy.